Facebook

Manželka - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu manželka.

Význam: Manželka je žena, která je v manželství s mužem; je to partnerka a manželka, která je oddána věrnosti, lásce a úctě k manželovi.

matka

Matka je žena, která porodila a vychovává potomky. Je to symbol lásky, péče a oběti.

maminka

Maminka je milující, ochranitelská osoba, která se stará o její děti. Je jejich průvodcem a přítelem po celý život.

žena

Žena je pohlavní bytost ženského rodu, ve všech kulturách a společnostech. Je zdrojem života, hluboké lásky a emocionálního zázemí.

mamina

Mamina je láskyplné označení pro matku, často používané dětmi.

mamka

Mamka je domácí oslovování pro matku, je to vyjádření lásky a úcty vůči milované ženě.

prs

Prs je zkratka pro prsní svaly, což jsou svaly, které se nacházejí v horní části trupu, a slouží k pohybu paží.

choť

Choť je pojem označující manžela nebo manželku. Slovo pochází z němčiny a má i další významy.

stará

Starý, bývalý; existující dlouhou dobu; bývalý, tradiční, zastaralý.

Podobná synonyma

přístupný (žena)

Přístupný = otevřený, přívětivý, přátelský, ochotný, vstřícný.

líná žena

Žena, která se vyhýbá fyzické i duševní činnosti a nechce se snažit.

žena (omezená)

Žena je pohlaví, které zahrnuje fyzické, kulturní a psychologické rysy. Je to symbol matriarchátu, síly, moudrosti a lásky.

žena (zlá)

Žena (zlá): osoba, která se chová zle a neúctivě; je bezohledná, sebestředná a nemá úctu k druhým.

choť krále

Choť krále je člověk, který slouží králi a vykonává jeho rozkazy. Je to věrný služebník, který má za úkol chránit krále a dělat vše pro jeho dobro.

(velká) tlustá žena

Žena s větší postavou.

stará žena

Stará žena je důstojná bytost s moudrostí, kterou vytváří její zkušenosti a znalosti získané během života.

dračice (žena)

Dračice je žena, která se může projevovat jako silná, okouzlující, sebevědomá a vytrvalá.

nově získaný (žena)

Nově získaná žena je žena, která nedávno získala někoho, koho má ráda nebo se s ním oženila.

žena (vdaná)

Žena vdaná je žena, která je v manželství - je vděčná, loajální a oddaná svému partnerovi.

žena (hezká)

Žena je silná, inteligentní, krásná osobnost, která je něžná, laskavá a hezká.

žena (stará), auto (ojeté)

Žena (stará): starší osoba pohlaví ženského; Auto (ojeté): levnější druh vozidla s množstvím najetých kilometrů.

žena (hloupá)

Žena je živoucí bytost, obvykle s mnoha silnými charakterovými rysy a schopnostmi, které ji činí výjimečnou.

žena (kus), ženská

Žena je pojem pro osobu obou pohlaví, která je typická svou schopností porodit děti a obecně vykonávat matriarchální funkce.

nepřístupný (žena)

Nepřístupný: odmítající přijmout návrhy nebo prostředky otevření komunikace; lhostejný k potřebám nebo city druhých.

žena (vznešená)

Žena je osoba, která je vznešená, silná a zodpovědná; má vůli, moudrost a sílu překonat všechny překážky.

vnadný (žena)

Vnadný = krásný, půvabný, okouzlující; žena s přitažlivou a příjemnou osobností.

žena (vůbec)

Žena je obecný pojem pro všechny dospělé ženské osoby, včetně jejich charakteristik, vlastností a rolí ve společnosti.

ctnostná (krásná) žena

Žena, která se odlišuje svou dobrou povahou, laskavostí, čestností a krásou.

choť knížete

Choť knížete je titul udělovaný za zásluhy o stát, který se většinou uděluje vysoce postaveným osobám.

další (žena)

Další: další osoba, člověk nebo věc; následující, příští.

těhotná (žena)

Žena ve stavu březosti, který je charakterizovaný vývojem plodu v děloze.

stará věc

Stará věc je věc, která je stará nebo je to věc, kterou se používalo dříve. Může to být starý nábytek, oblečení nebo jiné věci.

vášnivá žena

Žena plná vášně, která se nebojí projevovat emoce, je otevřená k přijímání nových zážitků a zkušeností.

prodejná žena

Prodejná žena je žena, která má obecně dobrou znalost prodeje a je schopná být úspěšně zapojena do prodejních a obchodních aktivit.

pracovitá žena

Pracovitá žena je osoba, která s úsilím a odhodláním přijímá výzvy, zlepšuje svůj život a přináší užitek do společnosti.

žena (hranatá)

Žena je silná, inteligentní a kreativní bytost, která je schopná překonávat překážky a dosahovat velkých cílů.