Facebook

žena - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu žena.

Význam: Žena je pohlavní bytost ženského rodu, ve všech kulturách a společnostech. Je zdrojem života, hluboké lásky a emocionálního zázemí.

matka

Matka je žena, která porodila a vychovává potomky. Je to symbol lásky, péče a oběti.

maminka

Maminka je milující, ochranitelská osoba, která se stará o její děti. Je jejich průvodcem a přítelem po celý život.

manželka

Manželka je žena, která je v manželství s mužem; je to partnerka a manželka, která je oddána věrnosti, lásce a úctě k manželovi.

mamina

Mamina je láskyplné označení pro matku, často používané dětmi.

mamka

Mamka je domácí oslovování pro matku, je to vyjádření lásky a úcty vůči milované ženě.

prs

Prs je zkratka pro prsní svaly, což jsou svaly, které se nacházejí v horní části trupu, a slouží k pohybu paží.

ženská

Ženská je pojem, který se vztahuje k ženám, jejich vlastnostem a rolím ve společnosti.

choť

Choť je druh manželství, ve kterém muž a žena spojují svou lásku a vzájemnou důvěru.

stará

Stará se znamená již existující, existující dlouho nebo starší; něco, co je staré, obvykle má větší historii než něco nového.

muž

Muž je označení pro pohlaví, které je biologicky definováno jako primární producent spermatu.

paní

Paní je titul pro ženy, který znamená váženost a úctu. Obvykle se používá pro ženy ve středním věku nebo starší.

panna

Panna je označení pro nezkušenou, nezadanou a neprovdanou dívku nebo ženu.

Podobná synonyma

stará věc

Stará věc je věc, která je stará nebo je to věc, kterou se používalo dříve. Může to být starý nábytek, oblečení nebo jiné věci.

ženská přitažlivost

Ženská přitažlivost je fyzická a psychická přitažlivost mezi muži a ženami.

ženská (pitomá)

Ženská je adjektivum, které znamená něco ženského nebo vlastního pro ženy, jako mírnost, laskavost nebo vyrovnanost.

hubatá ženská

Žena s úzkou postavou a jemnou kostrou, která je obvykle menší a tenčí než obvyklé.

žena (kus), ženská

Žena je pojem pro osobu obou pohlaví, která je typická svou schopností porodit děti a obecně vykonávat matriarchální funkce.

žena (stará), auto (ojeté)

Žena (stará): starší osoba pohlaví ženského; Auto (ojeté): levnější druh vozidla s množstvím najetých kilometrů.

choť krále

Choť krále je člověk, který slouží králi a vykonává jeho rozkazy. Je to věrný služebník, který má za úkol chránit krále a dělat vše pro jeho dobro.

stará žena

Stará žena je důstojná bytost s moudrostí, kterou vytváří její zkušenosti a znalosti získané během života.

choť knížete

Choť knížete je titul udělovaný za zásluhy o stát, který se většinou uděluje vysoce postaveným osobám.

ženská (pobožná)

Ženská (pobožná) znamená osoba, která žije a jedná s úctou k Bohu, s přátelským postojem k ostatním a s respektem k sobě samému.