Facebook

Nepřístupný (žena) - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu nepřístupný (žena).

Význam: Nepřístupný: odmítající přijmout návrhy nebo prostředky otevření komunikace; lhostejný k potřebám nebo city druhých.

neměnitelný (zásady)

Neměnitelný znamená neschopný nebo nezměnitelný; neměnitelnými jsou zásady, které jsou pevné a neměnné.

nekompromisní

Nekompromisní je to, co podléhá žádné dohodě nebo kompromisu; nebo jednoduše řečeno, je to znamení tvrdohlavosti.

pevný

Pevný má význam tuhý, tvrdý, neměnný a odolný. Odkazuje na něco, co je trvalé a není snadno poškozeno nebo změněno.

odmítavý

Odmítavý: vyjadřuje nesouhlas, nezájem, neschopnost, neochotu nebo odmítnutí.

chladný

Chladný: nízká teplota, studený, klidný, neurčitý, odtažitý, povzdálí, nedostatečný.

nedůtklivý

Nedůtklivý znamená, že je odolný vůči citlivosti či přecitlivělosti. Je to schopnost zůstat klidný a trpělivý v situacích, které by jiné vyvedly z míry.

netýkavý

Netýkavý znamená nezúčastněný, nezávislý, bez ohledu na jinou osobu nebo věc.

nezcizitelný

Nezcizitelný znamená neměnný, neměnit se, nedotknutelný a nedotknutelný.

Podobná synonyma

pohlavně chladný

Pohlavně chladný je pojem označující osobu, která projevuje malou až žádnou sexuální touhu.

zásady

Zásady jsou principy, které určují, jak se máme chovat nebo jednat.

pevný (ruka)

Silný, robustní, s dobrou fyzickou sílou.

počet (pevný)

Počet je číslo nebo konkrétní množství určitého pojmu. Používá se k měření vztahů nebo jako míra pro srovnání.

netýkavý /r

Netýkavý znamená bezdotykový nebo bezkontaktní, což označuje situaci, ve které se dvě strany nedotýkají, nekomunikují nebo se nevzájemně ovlivňují.

zásady (mravní)

Zásady jsou mravní normy a principy, které nám pomáhají definovat, co je správné a co není.

chladný (oči)

Chladný (oči): bez výrazu, nezáživný, bez emocí.

velmi chladný

Velmi chladný = velmi nízká teplota, mrazivý.