Facebook

Matka - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu matka.

Význam: Matka je žena, která porodila a vychovává potomky. Je to symbol lásky, péče a oběti.

maminka

Maminka je milující, ochranitelská osoba, která se stará o její děti. Je jejich průvodcem a přítelem po celý život.

manželka

Manželka je žena, která je v manželství s mužem; je to partnerka a manželka, která je oddána věrnosti, lásce a úctě k manželovi.

žena

Žena je pohlavní bytost ženského rodu, ve všech kulturách a společnostech. Je zdrojem života, hluboké lásky a emocionálního zázemí.

mamina

Mamina je láskyplné označení pro matku, často používané dětmi.

mamka

Mamka je domácí oslovování pro matku, je to vyjádření lásky a úcty vůči milované ženě.

prs

Prs je zkratka pro prsní svaly, což jsou svaly, které se nacházejí v horní části trupu, a slouží k pohybu paží.

máma

Máma je slovo, které znamená milující matku, ochranitelku, poradkyni a nejlepšího přítele.

mamička

Mamička je milující rodič, obvykle matka, která stará o své dítě.

matička

Matička je název pro ženu, která je matkou nebo pro matku jako symbol mateřství a ochrany.

matinka

Matinka je laskavý výraz pro matku, který vyjadřuje úctu a lásku k ní.

příznivkyně

Příznivkyně je osoba, která podporuje jinou osobu, skupinu nebo organizaci.

ochránkyně

Ochránkyně je osoba, která se stará o ochranu, bezpečnost a blaho někoho či něčeho.

dobrotitelka

Osoba, která pomáhá lidem v nouzi a potřebujícím prostřednictvím finančních darů, dobrovolnictví nebo jiných činností.

samice (s mláďaty)

Samice jsou jedinci samičího pohlaví, kteří produkují mláďata.

matice

Maticí se označuje tabulka s daty, která může sloužit jako přehled, příklad, souhrn nebo pro výpočet.

Podobná synonyma

vnadný (žena)

Vnadný = krásný, půvabný, okouzlující; žena s přitažlivou a příjemnou osobností.

březí (samice)

Březí samice jsou samice, které čekají na narození nebo očekávají následující těhotenství.

stará žena

Stará žena je důstojná bytost s moudrostí, kterou vytváří její zkušenosti a znalosti získané během života.

žena (hranatá)

Žena je silná, inteligentní a kreativní bytost, která je schopná překonávat překážky a dosahovat velkých cílů.

prodejná žena

Prodejná žena je žena, která má obecně dobrou znalost prodeje a je schopná být úspěšně zapojena do prodejních a obchodních aktivit.

žena (kus), ženská

Žena je pojem pro osobu obou pohlaví, která je typická svou schopností porodit děti a obecně vykonávat matriarchální funkce.

žena (hloupá)

Žena je živoucí bytost, obvykle s mnoha silnými charakterovými rysy a schopnostmi, které ji činí výjimečnou.

ošklivá žena (starší)

Žena staršího věku, která je fyzicky nevzhledná a často je i osobnostně nepříjemná.

líná žena

Žena, která se vyhýbá fyzické i duševní činnosti a nechce se snažit.

ideální bytost (žena)

Ideální žena je někdo, kdo je úžasný ve všech ohledech, včetně fyzického zdraví, duševní síly, láskavosti a odvahy.

žena (stará), auto (ojeté)

Žena (stará): starší osoba pohlaví ženského; Auto (ojeté): levnější druh vozidla s množstvím najetých kilometrů.

(velká) tlustá žena

Žena s větší postavou.

žena (vznešená)

Žena je osoba, která je vznešená, silná a zodpovědná; má vůli, moudrost a sílu překonat všechny překážky.

další (žena)

Další: další osoba, člověk nebo věc; následující, příští.

přístupný (žena)

Přístupný = otevřený, přívětivý, přátelský, ochotný, vstřícný.

žena (zlá)

Žena (zlá) je obecný termín pro charakterizování osoby, která se projevuje agresivním, nespravedlivým a manipulativním chováním.

tlustá žena

Žena s vyšším BMI, než je obvyklé ve společnosti přijímané standardy.

žena (vdaná)

Žena vdaná je žena, která je v manželství - je vděčná, loajální a oddaná svému partnerovi.

dračice (žena)

Dračice je žena, která se může projevovat jako silná, okouzlující, sebevědomá a vytrvalá.

samice (kočky domácí)

Samice kočky domácí je zvíře, které má ženské pohlaví a je schopné mít potomky.

žena (vůbec)

Žena je osoba pohlaví ženského, která má odlišné sociální a kulturní role v různých společnostech.

pracovitá žena

Pracovitá žena je osoba, která s úsilím a odhodláním přijímá výzvy, zlepšuje svůj život a přináší užitek do společnosti.

ctnostná (krásná) žena

Žena, která se odlišuje svou dobrou povahou, laskavostí, čestností a krásou.

žena (omezená)

Žena je pohlaví, které zahrnuje fyzické, kulturní a psychologické rysy. Je to symbol matriarchátu, síly, moudrosti a lásky.

nově získaný (žena)

Nově získaná žena je žena, která nedávno získala někoho, koho má ráda nebo se s ním oženila.

vášnivá žena

Žena plná vášně, která se nebojí projevovat emoce, je otevřená k přijímání nových zážitků a zkušeností.

těhotná (žena)

Žena ve stavu březosti, který je charakterizovaný vývojem plodu v děloze.

žena (hezká)

Žena je silná, inteligentní, krásná osobnost, která je něžná, laskavá a hezká.