Facebook

žena (kus), ženská - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu žena (kus), ženská.

Význam: Žena je pojem pro osobu obou pohlaví, která je typická svou schopností porodit děti a obecně vykonávat matriarchální funkce.

babizna

Babizna je přehnaná láskyplná péče, kterou rodiče věnují svým dětem.

čarodějnice

Čarodějnice jsou osoby s magickou mocí, obvykle spojenou s přírodními silami a magií.

zbabělec

Zbabělec je osoba, která se bojí čelit nebezpečí a vyhýbá se zodpovědnosti.

slaboch

Slaboch je člověk, který je bezmocný, nemocný, zranitelný nebo neschopný se starat o sebe.

bačkora

Bačkora je tradiční obuv z Balkánu, obvykle vyrobená z kůže a lnu a s podrážkou z gumy nebo kůže.

bázlivec

Bázlivec je osoba trpící bázlivostí, strachem z neznámého, opatrností a ostychem.

srágora

Srágora je slangový výraz pro chaos nebo zmatek; označuje situace, kdy lidé nejsou schopni provést jednoduché úkoly nebo se vyhnout konfliktům.

babička

Babička je obecně starší žena, která je často vnoučeti milovaná a obdivovaná. Prostřednictvím lásky, moudrosti a rady je babička obecně vnímána jako symbol rodinného života.

stařenka

Stařenka je v přeneseném slova smyslu starší žena. Používá se k vyjádření úcty a obdivu vůči starším lidem.

stařena

Stará žena, obvykle vyššího věku, s hlubokými znalostmi a moudrostí.

porodní asistentka

Porodní asistentka je zdravotnický pracovník, který se specializuje na komplexní péči během těhotenství, porodu a po porodu.

Podobná synonyma

slaboch (charakterem)

Slaboch je někdo, kdo nemá dostatek síly nebo odvahy pro úspěšné řešení situace.