Facebook

Laborovat - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu laborovat.

Význam: Laborovat znamená pracovat intenzivně na nějakém projektu, experimentu nebo úkolu. Znamená to trávit čas věnováním se něčemu.

mít nesnáze

Mít nesnáze znamená mít obtíže, čelit problémům, trápit se obtížemi a být ve stresu.

mít těžkosti

Mít těžkosti znamená mít potíže, obtíže nebo problémy, čelit nesnázím nebo trápit se.

trápit se <s čím>

Trápit se znamená prožívat těžké pocity nebo prožívat vnitřní bolest, obvykle způsobenou psychickou úzkostí.

Podobná synonyma

trápit se

Trápit se znamená trpět, truchlit nebo trpět fyzickou nebo psychickou bolest.

trápit

Trápit se znamená trpět fyzickou nebo psychickou bolest a utrpení.

těžkosti

Těžkosti jsou obtíže, překážky, náročnosti nebo úskalí, se kterými se musí čelit.

trápit <koho> (svědomí)

Způsobovat někomu vnitřní utrpení a vztek při přemýšlení o svých skutcích/chybách.

trápit <koho>

Trápit znamená činit někomu fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo stres.

trápit se (láskou)

Trápit se láskou je prožívat stavy smíšeného štěstí a bolesti, nejistoty a zklamání z nenaplnění očekávání.

nesnáze

Nesnáze jsou obtíže, problémy nebo komplikace.

trápit se <čím>

Trápit se <čím> znamená prožívat fyzickou nebo psychickou bolest způsobenou situací nebo okolnostmi.

trápit se (strachem)

Trápit se strachem znamená prožívat úzkost, obavy a obavy z budoucnosti.