Facebook

Laborovat - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu laborovat.

Význam: Laborovat znamená pracovat intenzivně na nějakém projektu, experimentu nebo úkolu. Znamená to trávit čas věnováním se něčemu.

mít nesnáze

Mít nesnáze znamená mít obtíže, čelit problémům, trápit se obtížemi a být ve stresu.

mít těžkosti

Mít těžkosti znamená mít potíže, obtíže nebo problémy, čelit nesnázím nebo trápit se.

trápit se <s čím>

Trápit se znamená prožívat těžké pocity nebo prožívat vnitřní bolest, obvykle způsobenou psychickou úzkostí.

Podobná synonyma

trápit

Trápit: vyvolávat trápení, utrpení, přinášet bolest, být zdrojem těžkostí nebo strastí.

trápit se (láskou)

Trápit se láskou je prožívat stavy smíšeného štěstí a bolesti, nejistoty a zklamání z nenaplnění očekávání.

trápit <koho> (svědomí)

Způsobovat někomu vnitřní utrpení a vztek při přemýšlení o svých skutcích/chybách.

nesnáze

Nesnáze jsou obtížné situace, které vyžadují od člověka velkou vytrvalost, aby je překonal.

trápit (hladem)

Trápit hladem - znamená užívat hlad jako metodu trestu či potrestání někoho.

trápit se

Trápit se - prožívat silné emoce, jako je strach, úzkost, smutek, zoufalství, bezmoc, deprese.

trápit <koho>

Trápit se znamená prožívat fyzickou či psychickou bolest nebo úzkost, často způsobenou jinou osobou.

trápit <koho s čím>

Trápit: působit fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo úzkost jiné osobě.

trápit <koho> (strach)

Trápit (strachem): vyvolat strach, obavy, úzkost u druhé osoby.