Facebook

Mít nesnáze - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu mít nesnáze.

Význam: Mít nesnáze znamená mít obtíže, čelit problémům, trápit se obtížemi a být ve stresu.

mít těžkosti

Mít těžkosti znamená mít potíže, obtíže nebo problémy, čelit nesnázím nebo trápit se.

trápit se <s čím>

Trápit se znamená prožívat těžké pocity nebo prožívat vnitřní bolest, obvykle způsobenou psychickou úzkostí.

Podobná synonyma

trápit

Trápit znamená způsobovat fyzické nebo psychické utrpení, týrat nebo mučit.

trápit se <čím>

Trápit se <čím> znamená prožívat fyzickou nebo psychickou bolest způsobenou situací nebo okolnostmi.

trápit <koho>

Trápit znamená činit někomu fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo stres.

trápit (hladem)

Trápit hladem - znamená užívat hlad jako metodu trestu či potrestání někoho.

trápit se

Trápit se znamená prožívat intenzivní bolest nebo utrpení, často kvůli psychické nebo emocionální úzkosti.

trápit se (strachem)

Trápit se strachem znamená prožívat úzkost, obavy a obavy z budoucnosti.

těžkosti

Těžkosti jsou obtíže, překážky, náročnosti nebo úskalí, se kterými se musí čelit.

trápit se (láskou)

Trápit se láskou je prožívat stavy smíšeného štěstí a bolesti, nejistoty a zklamání z nenaplnění očekávání.

trápit <koho> (svědomí)

Způsobovat někomu vnitřní utrpení a vztek při přemýšlení o svých skutcích/chybách.