Facebook

Veřejná pocta - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu veřejná pocta.

Význam: Veřejná pocta je oslava, která vyjadřuje úctu a uznání pro někoho, kdo něco udělal nebo dosáhl.

potlesk (veřejný)

Potlesk je veřejné projevování radosti a souhlasu; obvykle se vyjadřuje rukama tleskáním.

jásot (neutuchající)

Jásot je vřelé a nadšené projevování radosti, které se nezastaví, ani neustupuje.

projev nadšení

Projev nadšení je vyjádření radosti, entuziasmu a nadšení, které může být vyjádřeno ústně nebo pohybem.

Podobná synonyma

projev (slavnostní)

Projev je řeč či vystoupení, které se často používá jako způsob, jak vyjádřit myšlenky, názory a názory na určité téma.

veřejný dům

Veřejný dům je místo, kde si můžete koupit a vychutnat alkoholické nápoje a obvykle i jídlo.

veřejný

Veřejný znamená, že se to týká všech, nikoli pouze jednotlivce nebo skupinky lidí.

nadšení

Nadšení je silná radost a entuziasmus něčeho. Je to nezkrotná radost, která může být vyvolána zážitkem, myšlenkou nebo vzrušením.

pronést (projev)

Pronést je vyřčení nějakého slova, projevu nebo prohlášení.

neutuchající

Neutuchající znamená trvalý, nekončící, neustále pokračující.

projev (nepřipravený)

Projev je sdělení, které je vyřčeno čelícím publiku bez předchozí přípravy.

projev

Projev je vyjádření názorů nebo idejí verbálně či písemně před publikem.

jásot

Jásot je bouřlivý výbuch radosti, který je obvykle vyjádřen písněmi, potleskem a voláním.

potlesk

Potlesk je hlasitý zvuk, jako když lidé tleskají rukama nebo příbuznými zvukovými výrazy, jako je například řev, aby vyjádřili souhlas, radost nebo uznání.

vypukávat (jásot)

Vypukávat znamená hlasitě a nadšeně jásat, radovat se a vyjádřit svou radost.