Facebook

Veřejná pocta - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu veřejná pocta.

Význam: Veřejná pocta je oslava, která vyjadřuje úctu a uznání pro někoho, kdo něco udělal nebo dosáhl.

potlesk (veřejný)

Potlesk je veřejné projevování radosti a souhlasu; obvykle se vyjadřuje rukama tleskáním.

jásot (neutuchající)

Jásot je vřelé a nadšené projevování radosti, které se nezastaví, ani neustupuje.

projev nadšení

Projev nadšení je vyjádření radosti, entuziasmu a nadšení, které může být vyjádřeno ústně nebo pohybem.

Podobná synonyma

nadšení

Nadšení je silným zážitkem vyvolávaným radostí či entuziasmem. Je to stav, kdy je něco nadšeně přijímáno a s nadšením očekáváno.

projev (slavnostní)

Projev je řeč, kterou vystoupí někdo před publikem; slouží k vyjádření myšlenek, názorů nebo emocí.

vypukávat (jásot)

Vypukávat znamená hlasitě a nadšeně jásat, radovat se a vyjádřit svou radost.

projev

Projev je vyjádření názoru nebo myšlenky, které je obvykle verbálně či písemně sděleno.

vypuknout (nadšení)

Vypuknout znamená prudce vybuchnout, vyvolat velké nadšení nebo emoce.

pronést (projev)

Pronést je vyřčení nějakého slova, projevu nebo prohlášení.

jásot

Radostné volání, bouřlivý potlesk, hlučné jásání; to je jásot.

projev soustrasti

Projev soustrasti je vyjádření smutku a soucitu druhé osobě po ztrátě milované osoby nebo situace.

neutuchající

Neutuchající znamená trvalý, nekončící, neustále pokračující.

plný nadšení

Plný nadšení: úplně nadšený, nadmíru nadšený, nadšení vrcholící v euforii.

pronášet (projev)

Pronášet znamená vyjadřovat své myšlenky nebo názory veřejně a nahlas.

projev vznešenosti

Projev vznešenosti je představení sebe sama, které vyzařuje důstojnost, noblesu a zdvořilost.

veřejný

Veřejný se vztahuje k něčemu, co je pro veřejnost přístupné, nebo k něčemu, co se týká veřejnosti.