Facebook

Veřejná pocta - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu veřejná pocta.

Význam: Veřejná pocta je oslava, která vyjadřuje úctu a uznání pro někoho, kdo něco udělal nebo dosáhl.

potlesk (veřejný)

Potlesk je veřejné projevování radosti a souhlasu; obvykle se vyjadřuje rukama tleskáním.

jásot (neutuchající)

Jásot je vřelé a nadšené projevování radosti, které se nezastaví, ani neustupuje.

projev nadšení

Projev nadšení je vyjádření radosti, entuziasmu a nadšení, které může být vyjádřeno ústně nebo pohybem.

Podobná synonyma

projev

Projev je mluvené slovo, kterém se vyjadřuje názor nebo myšlenka.

štvavý (projev)

Štvavý projev: projev, který je založen na manipulaci a vyvolává emoční reakce a nesprávné úsudky.

projev (nepřipravený)

Projev je sdělení, které je vyřčeno čelícím publiku bez předchozí přípravy.

nadšení

Nadšení je silné prožívání radosti, příjemného napětí a vzrušení, které je často spojeno se zapálením a vášní.

potlačit (nadšení)

Potlačit znamená snížit nebo zmírnit intenzitu, sílu, projev něčeho, např. nadšení.

pronést (projev)

Pronést je vyřčení nějakého slova, projevu nebo prohlášení.

pronášet projev

Pronášet projev znamená vystoupit a mluvit s lidmi o nějakém tématu s cílem je přesvědčit o nějaké myšlence.

nadšení (prudké)

Silné nadšení; intenzivní entuziasmus; nadmíru vzrušení; zimní energie; vášnivá euforie.

projev souhlasu

Projev souhlasu je vyjadřování přijetí nebo schválení určitého návrhu nebo dohody.

neutuchající

Neutuchající znamená trvalý, nekončící, neustále pokračující.

veřejný

Veřejný se vztahuje k něčemu, co je dostupné všem nebo je otevřené veřejnosti, obvykle ve formě informací nebo prostoru.

potlesk

Potlesk je hlasitý projev uznání nebo podpory, obvykle v podobě tleskání.

rozburácet se (potlesk)

Rozburácet se znamená bouřlivě tleskat nebo jinak vyjádřit nadšení.

projev úcty

Projev úcty je vyjádření respektu, obdivu a úcty k něčímu nebo něčemu.