Facebook

Důraz - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu důraz.

Význam: Význam slova je schopnost něco zdůraznit, což může být něčí názor, myšlenka nebo akce. Důraz může být vysvětlen jako proces, kterým se zvýrazní něčí názor nebo čin.

přízvuk

Přízvuk je změna intonace v mluveném jazyce, která pomáhá vymezit slovní části a poskytuje informace o jejich významu.

zesílení

Zesílení je zvýšení intenzity čehokoliv - například zvuku, světla, síly, signálu nebo nálady.

emfáze

Emfáze je silné zdůraznění něčeho; zdůraznění, které vyjadřuje názor, důležitost nebo vážnost.

průbojnost

Schopnost prosadit se, odvahu překonávat překážky a dosáhnout cíle.

bojovnost

Bojovnost je silná vůle a odhodlání bojovat za svou věc nebo myšlenku. Je to vytrvalost a odvaha vybojovat nebo dosáhnout cíle.

pádnost

Pádnost je ukazatel přesvědčivosti argumentu, resp. jeho důvodnosti a právní závaznosti.

vehemence

Vehemence je silné, naléhavé projevování něčího názoru či emocí.

akcent

Akcent je zdůraznění nebo zvýšení intenzity něčeho, co je důležité. Může to být výslovnost, důraz na určité slovo nebo konkrétní bod ve vyprávění. Akcent je také výrazným znakem, který může snadno upo

intonace

Intonace je skladba hlasu, která zahrnuje změny tónu, rytmu a intenzity, které dávají slovům větší význam a vyjadřují emoce. Intonace se využívá při mluvení a zpěvu a je důležitým nástrojem komunikace

odstín

Význam slova odstín je stupeň světlosti nebo tmavosti barvy nebo změna barvy. Jedná se o úpravu barvy, která může být lehce odlišná od původní barvy.

nádech

Nádech je první část dýchacího cyklu, během kterého se do plic dostává kyslík pro podporu životně důležitých funkcí. Nádech je doprovázen napětím hladkého svalstva a rozšířením průdušek, vedoucím k zv

přídech

Význam slova přídech je pohyb nebo změna směru pohybu, jako je přestávka nebo změna v chování nebo v postoji. Označuje také náhlou změnu událostí nebo okolností.

Podobná synonyma

barevný odstín

Barevný odstín je odchylka od základní barvy, která je mírně odlišná.