Facebook

Nádech - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu nádech.

Význam: Nádech je první část dýchacího cyklu, během kterého se do plic dostává kyslík pro podporu životně důležitých funkcí. Nádech je doprovázen napětím hladkého svalstva a rozšířením průdušek, vedoucím k zv

náznak

Náznak je nejednoznačná nebo nesrozumitelná zpráva nebo gesto, které má na druhou stranu zasloužit nějakou reakci.

odstín

Odstín je různá forma barvy nebo světla, která se liší intenzitou nebo odstupem od jiné barvy.

nuance

Nuance je subtilní odstín nebo odchylka, která dává věcem nebo situacím více složitosti.

akcent

Akcent je zdůraznění nebo zvýšení intenzity něčeho, co je důležité. Může to být výslovnost, důraz na určité slovo nebo konkrétní bod ve vyprávění. Akcent je také výrazným znakem, který může snadno upo

důraz

Význam slova je schopnost něco zdůraznit, což může být něčí názor, myšlenka nebo akce. Důraz může být vysvětlen jako proces, kterým se zvýrazní něčí názor nebo čin.

intonace

Intonace je skladba hlasu, která zahrnuje změny tónu, rytmu a intenzity, které dávají slovům větší význam a vyjadřují emoce. Intonace se využívá při mluvení a zpěvu a je důležitým nástrojem komunikace

přídech

Význam slova přídech je pohyb nebo změna směru pohybu, jako je přestávka nebo změna v chování nebo v postoji. Označuje také náhlou změnu událostí nebo okolností.

Podobná synonyma

barevný odstín

Barevný odstín je odchylka od základní barvy, která je mírně odlišná.