Facebook

Přídech - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu přídech.

Význam: Význam slova přídech je pohyb nebo změna směru pohybu, jako je přestávka nebo změna v chování nebo v postoji. Označuje také náhlou změnu událostí nebo okolností.

nádech

Nádech je přívod vzduchu do plic, který je důležitý pro dýchání.

náznak

Náznak je zmínka nebo známka, která naznačuje něco skrytého, nebo něco, co ještě není zcela jasné.

odstín

Odstín je druh barvy, která se liší od jiné barvy jemným stupněm světlosti, tmavosti nebo jiného odchylky.

aspirace

Aspirace je touha po něčem lepším a vyšším, často s cílem dosáhnout úspěchu.

akcent

Akcent je zdůraznění nebo zvýšení intenzity něčeho, co je důležité. Může to být výslovnost, důraz na určité slovo nebo konkrétní bod ve vyprávění. Akcent je také výrazným znakem, který může snadno upo

důraz

Význam slova je schopnost něco zdůraznit, což může být něčí názor, myšlenka nebo akce. Důraz může být vysvětlen jako proces, kterým se zvýrazní něčí názor nebo čin.

intonace

Intonace je skladba hlasu, která zahrnuje změny tónu, rytmu a intenzity, které dávají slovům větší význam a vyjadřují emoce. Intonace se využívá při mluvení a zpěvu a je důležitým nástrojem komunikace

Podobná synonyma

barevný odstín

Barevný odstín je odchylka od základní barvy, která je mírně odlišná.