Facebook

Barevný odstín - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu barevný odstín.

Význam: Barevný odstín je odchylka od základní barvy, která je mírně odlišná.

barva

Barva je vjem vnímaný člověkem při vidění světelného spektra, jehož vlastnosti se mění s intenzitou a vlnovou délkou světla.

ráz

Ráz je charakteristický způsob, jakým se něco děje nebo jak se něco vyjadřuje. Je to vlastnost, která definuje osobnost nebo zážitek.

charakter

Charakter je vlastnost, která charakterizuje jedinečnou identitu člověka. Jde o jeho charakteristické rysy, které určují jeho postoje, jednání a chování.

zabarvení

Přidání barvy nebo odstínu nebo obojího k nějakému předmětu nebo procesu, například při malování stěn nebo tisku.

Podobná synonyma

křiklavý (barva)

Křiklavý = velmi intenzivní barva, která je jasná a silná a září.

mravní charakter

Mravní charakter je souhrn morálních vlastností jedince, jako jsou etika a dobré mravy.

nevýrazný (charakter)

Nevýrazný charakter je bezvýrazný, bez zájmu a malomyslný, bez energie a nápaditého myšlení.

lámat (charakter)

Lámat charakter znamená postupnou degradaci člověka skrze destruktivní chování, které může poškodit jeho sebedůvěru a vnitřní pocit jistoty.

zlomit (charakter)

Zlomit charakter znamená zlomit vnitřní sílu, autoritu a odvahu člověka.

porušit (charakter)

Porušit charakter znamená ohrozit nebo poškodit jeho čest a důstojnost.

oprýskávat (barva)

Oprýskávat je proces odlupování malých kousků barvy od povrchu.

zářivý (barva)

Světlá, jasná, intenzivní a barevná barva, která se leskne jako diamant.

oprýskat (barva)

Oprýskat znamená rozmetat barvu po povrchu, obvykle během malování nebo nátěru.

soubor tónů (stejného zabarvení)

Soubor tónů je seskupení několika tónů stejného zabarvení.

barva (hlasu)

Barva je odstín nebo míchání barev, které lze vnímat pomocí zraku.

přilnout (barva)

Přilnout znamená mít stejnou barvu, nebo mít stejnou odstínovou jemnost.

citové zabarvení

Citové zabarvení je pojem, který odkazuje na pocity, city a emoce, které jsou spojeny s danou situací.

hnědočervený (barva)

Hnědočervená je barva, která kombinuje hnědou a červenou s různými odstíny od tmavé až po světlou.

ztratit se (barva)

Ztratit se (barva) znamená přestat být viditelný, být přehlížen nebo zapomenut.

dát charakter

Dát charakter znamená vyzvednout něčí osobitost, která je jedinečná a dává lidem jejich identitu.

vyblednout (barva)

Vyblednout znamená ztratit intenzitu nebo lesk, postupně se stávat slabším nebo bledším.