Facebook

Odstín - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu odstín.

Význam: Význam slova odstín je stupeň světlosti nebo tmavosti barvy nebo změna barvy. Jedná se o úpravu barvy, která může být lehce odlišná od původní barvy.

nuance

Nuance je subtilní variace nebo odstín, malý detail, který má na výsledek významný vliv.

zabarvení

Zabarvení je proces přidání barvy, tónu, odstínu nebo barevného kontrastu k objektu.

nádech

Nádech je přísun vzduchu, kterým člověk dýchá a udržuje tím život. Může také znamenat náznak, nápad nebo inspiraci.

náznak

Náznak je něco, co naznačuje nebo odhaluje obecný obraz nebo myšlenku, ale nezveřejňuje úplné informace.

témbr

Témbr je starobylý hudební nástroj z Afriky, který vypadá jako buben a slouží k rytmickému doprovodu při zpěvu.

akcent

Akcent je zdůraznění nebo zvýšení intenzity něčeho, co je důležité. Může to být výslovnost, důraz na určité slovo nebo konkrétní bod ve vyprávění. Akcent je také výrazným znakem, který může snadno upo

důraz

Význam slova je schopnost něco zdůraznit, což může být něčí názor, myšlenka nebo akce. Důraz může být vysvětlen jako proces, kterým se zvýrazní něčí názor nebo čin.

intonace

Intonace je skladba hlasu, která zahrnuje změny tónu, rytmu a intenzity, které dávají slovům větší význam a vyjadřují emoce. Intonace se využívá při mluvení a zpěvu a je důležitým nástrojem komunikace

přídech

Význam slova přídech je pohyb nebo změna směru pohybu, jako je přestávka nebo změna v chování nebo v postoji. Označuje také náhlou změnu událostí nebo okolností.

Podobná synonyma

soubor tónů (stejného zabarvení)

Soubor tónů je seskupení několika tónů stejného zabarvení.

citové zabarvení

Citové zabarvení je pojem, který odkazuje na pocity, city a emoce, které jsou spojeny s danou situací.