Facebook

Akcent - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu akcent.

Význam: Akcent je zdůraznění nebo zvýšení intenzity něčeho, co je důležité. Může to být výslovnost, důraz na určité slovo nebo konkrétní bod ve vyprávění. Akcent je také výrazným znakem, který může snadno upo

přízvuk

Přízvuk je zdůraznění určitého slabiky v slově nebo větě.

důraz

Důraz je zdůrazňování důležitosti něčeho, zaměření pozornosti na nějaké téma nebo zvýšení významu.

zdůraznění

Zdůraznění je akce nebo styl, který výrazně podtrhuje určitý signál, aby byl zřetelněji vnímán.

podtržení

Podtržení je symbol, který se používá k zdůraznění nebo změně významu textu.

intonace

Intonace je skladba hlasu, která zahrnuje změny tónu, rytmu a intenzity, které dávají slovům větší význam a vyjadřují emoce. Intonace se využívá při mluvení a zpěvu a je důležitým nástrojem komunikace

odstín

Význam slova odstín je stupeň světlosti nebo tmavosti barvy nebo změna barvy. Jedná se o úpravu barvy, která může být lehce odlišná od původní barvy.

nádech

Nádech je první část dýchacího cyklu, během kterého se do plic dostává kyslík pro podporu životně důležitých funkcí. Nádech je doprovázen napětím hladkého svalstva a rozšířením průdušek, vedoucím k zv

přídech

Význam slova přídech je pohyb nebo změna směru pohybu, jako je přestávka nebo změna v chování nebo v postoji. Označuje také náhlou změnu událostí nebo okolností.

Podobná synonyma

barevný odstín

Barevný odstín je odchylka od základní barvy, která je mírně odlišná.