Facebook

Dopadnout <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu dopadnout <koho>.

Význam: Dopadnout znamená dosáhnout očekávaného výsledku, či cíle, který byl nastaven.

uštvat <koho>

Uštvat znamená obviňovat či urážet osobu, zejména verbálním napadením.

uhonit

Uhonit = dosáhnout cíle rychle a efektivně, zařídit věci v krátkém čase.

unavit

Unavit znamená vyčerpat tělesně i duševně, způsobit únavu.

ztrhat

Ztrhat znamená odtrhnout nebo odstranit něco, co je připevněno, například papír, látka nebo vlákno.

chytit

Chytit znamená držet něco nebo někoho silou ruky nebo jinou částí těla, nebo zachytit něco v pohybu.

způsobit si

Způsobit si něco je udělat něco, čímž se dostanete do stavu, ve kterém jste předtím nebyli.

zavinit si (nemoc)

Zavinit si nemoc znamená ohrozit sebe sama tím, že ignorujete varování před rizikem a nedodržujete hygienické opatření.

sehnat (ženicha)

"Sehnat ženicha" znamená najít někoho, koho by člověk mohl požádat o ruku.

získat

Získat: získat něco znamená získat, získat nebo dosáhnout toho, po čem toužíte.

Podobná synonyma

potupit <koho n. co>

Potupit je pokořit, ponížit, přivést k zármutku nebo zahanbení.

ztlouci <koho>

Ztlouci znamená fyzicky či psychicky zneužívat, ponižovat nebo omezovat člověka.

svalovat <co na koho>

Svalovat na někoho znamená vyvíjet na něj nátlak, aby udělal něco, co se nám líbí.

přilákat <koho>

Přilákat: vyvolat zájem a přitáhnout pozornost, vyvolat účast či zájem.

poskvrnit <koho>

Poskvrnit znamená zneuctit reputaci, zničit čest nebo morálku a způsobit skandalizaci.

spalovat <koho n. co>

Spalovat znamená zničit či zahladit něco ohněm.

okouzlovat <koho>

Okouzlovat: vyvolávat u druhých očarování přítomností a slovy.

chytit se

Chytit se znamená přijmout něco, uchopit, držet se, vytvořit si závazek nebo podporovat něco.

chránit <koho>

Chránit znamená ochraňovat, dbát o bezpečí a zdraví někoho.

nemoc (duševní)

Nemoc (duševní) je porucha nebo stav, který ovlivňuje psychiku a emoce, může být způsobený vnitřními nebo vnějšími faktory.

nazvat <koho jak>

Nazvat: definovat nebo popsat určitou věc nebo osobu tak, aby byl její význam, charakter nebo identita jasné.

navštěvovat <koho>

Navštěvovat znamená pravidelně se zastavovat u někoho nebo někam jít, abyste se setkali s danou osobou nebo navštívili místo.

opatřit <koho>

Zajistit komu potřebné věci či služby; zajistit komu potřebné finanční prostředky.

kousnout <koho>

Kousnout znamená udeřit zuby na někoho nebo něco jako útok nebo reakci na něčí chování.

informovat <koho o čem>

Informovat znamená sdělit někomu určité informace nebo znalosti o něčem.

rozčarovat <koho n. co>

Rozčarovat je vyjádření, které znamená zklamat očekávání nebo naděje někoho nebo něčeho.

získat <co>

Získat: získat znamená získat vlastnictví, mít něčí souhlas nebo dovolit něčí činnost.

odvádět <koho>

Odvádět znamená přesměrovat nebo odstranit nějakou osobu nebo věc z místa, kde se nachází.

ničit <koho n. co>

Ničit: způsobovat destrukci, zničit, poškozovat.

ochladit <koho n. co>

Ochladit znamená zmírnit, uklidnit nebo zpomalit.

pohlédnout <na koho>

Pohlédnout na někoho znamená získat přímý pohled na něj a zkoumat jeho pohyby, výrazy a chování.

vyslechnout <koho>

Vyslechnout: poslouchat a vnímat řeč druhého člověka, naslouchat a vnímat jeho názor.

tisknout <koho> (k sobě)

Tisknout (k sobě): přitáhnout k sobě, aby byl blíž.

uklidňovat <koho n. co>

Uklidňovat znamená snižovat napětí, stres nebo úzkost, aby byla zajištěna fyzická i psychická pohoda.

chránit <koho n. co>

Chránit znamená ochraňovat, opečovávat nebo obhajovat někoho či něco.

vyklidit <koho>

Vyklidit: opustit místo, umístit osobu mimo dosah.

získat (přítele)

Získat přítele je vyjádřením silného přátelství, které může trvat dlouhé roky.

pustit se <do koho>

Pustit se do něčeho znamená začít se něčím zabývat nebo se do toho zapojit.

následovat <koho kam>

Jít po někom nebo něčem, co je před námi; sledovat jeho nebo jeho pokyny a postupovat podle nich.

dostat <co z koho>

Dostat: obdržet něco (zboží, peníze, informace apod.) od někoho.