Facebook

Dokonalý - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu dokonalý.

Význam: Dokonalý je bezchybný, bez sebemenší vady nebo nedostatku; dosahující nejvyšší možné úrovně.

bezvadný

Bezvadný = skvělý, úžasný, vynikající, perfektní, báječný.

vzorný

Vzorný je slovo pro někoho, kdo je příkladem dobrého jednání a chování.

bezchybný

Bezchybný: dokonalý, bez jakékoli vady nebo odchylky; perfektní.

příkladný

Příkladný: vynikající, vzorový, příkladný, znamenitý, dokonalý.

perfektní

Perfektní = dokonalý, bezchybný, ideální, naprosto dokonalý.

ideální

Ideální je stav nebo věc, která je perfektní a dosahuje nejvyššího stupně dokonalosti.

úplný

Celý, kompletní, nezbytný, neomezený, kompletní, dokončený.

naprostý

Naprostý význam je absolutní, kompletní a bez omezení. Je to vyjádření zcela bez omezení, naprostého a neomezeného.

totální

Celkový, úplný, kompletní; bezezbytku, bez výjimky; konečný, absolutní.

divotvorný

Divotvorný znamená úžasný, úžasně zázračný, úžasný a nadpozemský.

čarodějný

Čarodějný je magický a tajemný, má schopnost kouzlit a provádět kouzelné rituály.

čarovný

Čarovný je adjektivum, označující nadpřirozenou, magickou kouzelnou moc, charakterizovanou jako kouzlo nebo pohádka.

kouzelný

Kouzelný je magický, čarodějný nebo tajemný; vyvolává iluzi nadpřirozených schopností nebo sil.

podivuhodný

Neobyčejný, úžasný, nádherný, úžasný; neuvěřitelný, neuvěřitelný, skvělý, neobvyklý.

vynikající

Vynikající znamená velmi dobrý nebo skvělý; nejlepší z nejlepších.

nadaný

Nadaný = disponuje zvláštním talentem nebo schopností přesahujícím běžnou úroveň.

Podobná synonyma

vynikající odborník <na co>

Vynikající odborník je někdo, kdo má velmi dobrou znalosti a schopnosti v určité oblasti.

vynikající žák

Vynikající žák je žák, který se vyznačuje vysoce nadprůměrnými výsledky ve vědomostech a schopnostech.

vzorný (manžel)

Vzorný manžel je osoba, která se chová s respektem, úctou a láskou k druhému partnerovi. Je odpovědný, pozorný a pomáhá svému partnerovi.

úplný (tma)

Absolutní, úplné ticho nebo tma; bez jakékoliv formy světla nebo zvuku.

naprostý (vítězství)

Naprosté vítězství je úplné vítězství, bez jakéhokoli pochybení.

vynikající (osobnost)

Vynikající osobnost je někdo, kdo se vyznačuje velmi dobrými schopnostmi, vysoce kvalitními výkony a výjimečnou úrovní znalostí.

odborník (vynikající)

Odborník je osoba se vzděláním a zkušenostmi, která je ve svém oboru vynikající.

naprostý (smutek)

Naprostý smutek je nejhlubší forma trpkosti, ztráta naděje a beznadějnost.

ideální bytost (žena)

Ideální žena je někdo, kdo je úžasný ve všech ohledech, včetně fyzického zdraví, duševní síly, láskavosti a odvahy.

abnormálně nadaný

Nadprůměrně schopný; vynikající schopnosti v jedné nebo více oblastech; mimořádné intelektuální schopnosti.

vynikající člověk

Člověk, který je vynikající, je to, kdo je inteligentní, pracovitý, charakterní, kreativní, milující a nápomocný.