Facebook

Nadaný - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu nadaný.

Význam: Nadaný = disponuje zvláštním talentem nebo schopností přesahujícím běžnou úroveň.

talentovaný

Talentovaný je člověk s vrozenými schopnostmi, které umožňují dosáhnout velmi dobrých výsledků ve svém oboru.

schopný

Schopný je označení pro osobu, která je schopná provádět cokoli, co od ní požadované. Znamená to, že je zdravý, inteligentní a schopen přijmout zodpovědnost.

obdařený

Obdařený: označení člověka, který má dar nebo schopnosti, které mu dávají výhodu.

charismatický

Charismatický znamená osobnost, která vyzařuje sebevědomí a magnetickou přitažlivost, která přitahuje a fascinuje ostatní.

mentálně zaostalý

Mentálně zaostalý je vyjádření pro člověka se zhoršeným intelektuálním vývojem, který je odlišný od očekávaného v jeho věku.

divotvorný

Divotvorný znamená úžasný, úžasně zázračný, úžasný a nadpozemský.

čarodějný

Čarodějný je magický a tajemný, má schopnost kouzlit a provádět kouzelné rituály.

čarovný

Čarovný je adjektivum, označující nadpřirozenou, magickou kouzelnou moc, charakterizovanou jako kouzlo nebo pohádka.

kouzelný

Kouzelný je magický, čarodějný nebo tajemný; vyvolává iluzi nadpřirozených schopností nebo sil.

podivuhodný

Neobyčejný, úžasný, nádherný, úžasný; neuvěřitelný, neuvěřitelný, skvělý, neobvyklý.

dokonalý

Dokonalý je bezchybný, bez sebemenší vady nebo nedostatku; dosahující nejvyšší možné úrovně.

vynikající

Vynikající znamená velmi dobrý nebo skvělý; nejlepší z nejlepších.

Podobná synonyma

zaostalý

Zaostalý znamená zaostávající, nezkoušený, zastaralý nebo zaostávající za ostatními.

vynikající odborník <na co>

Vynikající odborník je někdo, kdo má velmi dobrou znalosti a schopnosti v určité oblasti.

duševně zaostalý

Duševně zaostalý je člověk, který má intelektuální postižení obvykle způsobené vrozenou poruchou nebo trauma.

vynikající (osobnost)

Vynikající osobnost je někdo, kdo se vyznačuje velmi dobrými schopnostmi, vysoce kvalitními výkony a výjimečnou úrovní znalostí.

vynikající člověk

Člověk, který je vynikající, je to, kdo je inteligentní, pracovitý, charakterní, kreativní, milující a nápomocný.

odborník (vynikající)

Odborník je osoba se vzděláním a zkušenostmi, která je ve svém oboru vynikající.

schopný platby

Schopnost platby je schopnost lidí a podniků k provádění platby za zboží a služby.

dokonalý člověk

Člověk s dokonalou duší, tělem a myslí, který jedná s vysokou morálkou a sebekontrolou.

vynikající žák

Vynikající žák je žák, který se vyznačuje vysoce nadprůměrnými výsledky ve vědomostech a schopnostech.