Facebook

čarovný - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu čarovný.

Význam: Čarovný je adjektivum, označující nadpřirozenou, magickou kouzelnou moc, charakterizovanou jako kouzlo nebo pohádka.

čarodějný

Čarodějný je adjektivum se vztahem k magii, okouzlení, kouzlu a tajemnosti; označuje osobu, která ovládá mocné magické síly.

divotvorný

Divotvorný je adjektivum označující něco neobvyklého, zázračného nebo nadpřirozeného.

magický

Magický je nadpřirozený, záhadný a tajemný; připisovaný schopnostem, které jsou považovány za kouzlo nebo nadpřirozené síly.

kouzelný

Mystický, magický, s nadpřirozenými schopnostmi; synonymum pro slovo "zázračný".

začarovaný

Magický, kouzlem ošálený; často zažívá něco neobvyklého a nezdolného.

okouzlující

Okouzlující je nádherné, úžasné, zářivé, přitažlivé a kouzelné.

půvabný

Půvabný je nádherný, krásný, přitažlivý a okouzlující.

krásný

Krásný znamená přitažlivý, líbivý, příjemný pohledu nebo zvuku. Je to slovo, které vyjadřuje estetické ocenění.

luzný

Lužný je přídavné jméno, které označuje něco, co je špinavé, neuspořádané nebo špatně udržované.

čarokrásný

Krásný, přitažlivý, nádherný; uchvacující pohledem, zářivý, jasný, ohromující.

podivuhodný

Neobyčejný, úžasný, nádherný, úžasný; neuvěřitelný, neuvěřitelný, skvělý, neobvyklý.

dokonalý

Dokonalý je bezchybný, bez sebemenší vady nebo nedostatku; dosahující nejvyšší možné úrovně.

vynikající

Vynikající znamená velmi dobrý nebo skvělý; nejlepší z nejlepších.

nadaný

Nadaný = disponuje zvláštním talentem nebo schopností přesahujícím běžnou úroveň.

Podobná synonyma

odborník (vynikající)

Odborník je osoba se vzděláním a zkušenostmi, která je ve svém oboru vynikající.

vynikající odborník <na co>

Vynikající odborník je někdo, kdo má velmi dobrou znalosti a schopnosti v určité oblasti.

dokonalý člověk

Člověk s dokonalou duší, tělem a myslí, který jedná s vysokou morálkou a sebekontrolou.

magický nápoj

Mystický nápoj, který se používá pro léčení, bojové účely a k oslavě. Má schopnost poskytnout sílu a uzdravení.

vynikající člověk

Člověk, který je vynikající, je to, kdo je inteligentní, pracovitý, charakterní, kreativní, milující a nápomocný.

mladík (krásný)

Mladík (krásný) se vztahuje k mladému muži s přitažlivým vzhledem a dobrými vlastnostmi.

vynikající žák

Vynikající žák je žák, který se vyznačuje vysoce nadprůměrnými výsledky ve vědomostech a schopnostech.

abnormálně nadaný

Nadprůměrně schopný; vynikající schopnosti v jedné nebo více oblastech; mimořádné intelektuální schopnosti.

vynikající (osobnost)

Vynikající osobnost je někdo, kdo se vyznačuje velmi dobrými schopnostmi, vysoce kvalitními výkony a výjimečnou úrovní znalostí.