Facebook

Abnormálně nadaný - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu abnormálně nadaný.

Význam: Nadprůměrně schopný; vynikající schopnosti v jedné nebo více oblastech; mimořádné intelektuální schopnosti.

zvlášť inteligentní

Extrémně inteligentní, s mimořádnou schopností učit se rychle, analyzovat informace a řešit složité problémy.

vytvořený géniem

Vytvořený génius je osoba s mimořádnou schopností myslet a realizovat originální, innovativní a kreativní nápady.

mimořádně dobrý

Vynikající, skvělý, nadstandardní, excelentní.

skvělý

Skvělý znamená velmi dobrý, vynikající, excelentní.

vynikající

Vynikající: vysoce kvalitní, báječný, skvělý, excelentní, výborný, neobyčejný.

Podobná synonyma

zvlášť

Zvlášť znamená mimořádně nebo odděleně; jako jednotlivý případ nebo jako součást větší skupiny.

dobrý

Dobrý znamená vysoce kladný, dobré kvality, schopnosti nebo vlastnosti.

hrát (dobrý hokej)

Hrát znamená soutěživě propojit pohyb, taktiku a techniku, aby se dosáhlo dobrých výsledků v hokeji.

dobrý skutek

Dobrý skutek je čin, který pomáhá druhým a který má pozitivní dopad na lidi, zvířata nebo životní prostředí.

mimořádně

Nadstandardně, výjimečně; něco, co se vyskytuje zřídka nebo s výjimečnou intenzitou.

vynikající žák

Vynikající žák je žák, který se vyznačuje vysoce nadprůměrnými výsledky ve vědomostech a schopnostech.

vytvořený

Vytvořený se vztahuje k činnosti stvoření nebo vytváření něčeho nového. Může se týkat i výroby, úpravy nebo modernizace existujícího.

vynikající odborník <na co>

Vynikající odborník je někdo, kdo má velmi dobrou znalosti a schopnosti v určité oblasti.

rozmar (dobrý)

Rozmar je stav radosti, blahobytu a štěstí. Je to pozitivní emoce plná optimismu a lásky.

inteligentní

Inteligentní je schopnost vytvářet úspěšné řešení problémů, učení se z minulosti a využívání znalostí k dosažení cílů.

zvlášt

Zvláštní: něco, co je odlišné, osobité nebo neobvyklé; znamená také mimořádné nebo výjimečné.

dobrý odborník

Dobrý odborník je osoba s odbornými znalostmi, která je schopna poskytnout kvalitní služby, poradenství a řešení problémů.