Facebook

Báze - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu báze.

Význam: Báze je databáze nebo databázové systémy, které slouží jako úložiště dat pro různé účely, jako je ukládání, organizace a vyhledávání informací.

základ

ní informace Význam slova je informace, která je základním kamenem pro další poznání. Je to základní fakt nebo informace, která je potřebná k tomu, abychom pochopili nebo vyřešili problém.

základna

Základna je základním kamenem, na kterém je postaveno něco většího nebo složitějšího. Může to být fyzický objekt, jako je budova nebo zařízení, stejně jako koncept nebo základní informace, jako je věd

podklad

Podklad je základní informace, datum, materiál nebo struktura, na které je postavena další práce nebo zpracování.

východisko

Východisko je bod, ve kterém se nacházíte, když začínáte nebo se vracíte k něčemu - může to být opravdové nebo představivé místo, stav nebo situace.

zásada

Zásada je princip nebo ideál, který je přijímán jako základní standard pro rozhodování nebo akce. Často se používá ve společenských a politických kontextech.

alkálie

Alkálie jsou látky s vysokou hladinou pH, což znamená, že jsou silně alkalické. Na rozdíl od kyselin, které mají nízkou hladinou pH, jsou alkálie schopné neutralizovat kyselinu. Jsou také dobře rozpus

Podobná synonyma

opřít se (o základ)

Opřít se (o základ) znamená stát nebo sedět na pevné podpoře, aby se člověk udržel v rovnováze.

mravní základ

Mravní základ je sada principů, které vymezují, co je správné a co není, aby se zajistilo, že se lidé chovají eticky.

mající základ v instituci

Instituce je formální organizace nebo subjekt s pevně stanovenými pravidly, cíli a účelem.

zásada (mravní)

Zásada je mravní norma, kterou se lidé řídí a která je pro ně důležitá.

vzít za základ

Brát za základ znamená použít něco jako základ pro budoucí úspěch či akci.

mít podklad

Mít podklad znamená mít dostatečné informace pro rozhodování nebo jednání, mít dostatek znalostí a informací.

podklad změn

Podklad je informace (zdroj) nebo materiál, na kterém se založí nebo z něhož se vychází při udělování rozhodnutí, vytváření myšlenek nebo zlepšování postupů.

zásada (politická)

Zásada (politická) je princip, který definuje základní filozofii, kterou následuje politická strana nebo vláda.

odstranit podklad n. základ

Odstranění základu znamená odstranit to, co leží pod nebo podporuje určité věci.

hmotný základ

Hmotný základ je fyzická věc nebo zdroj, který je základem pro něco jiného, např. pro majetek, bohatství nebo kapitál.

dát jako základ n. podklad

Dát: poskytnout, předat; základ: základní podklad, bod od kterého se odvíjí.

mít jako základ

Mít jako základ znamená mít něco jako základ pro další postup nebo rozhodnutí.