Facebook

Balamutit - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu balamutit.

Význam: Balamutit se vyjadřuje kriticky k něčemu a znamená to být neúspěšným, být neúspěšným a nezdarem, být neúspěšným a ne účinným.

obelhávat <koho>

Obelhávat znamená podvádět nebo oklamat někoho, abyste dosáhli bez jeho vědomí nebo souhlasu něčeho.

klamat

Klamat je lhát nebo zavádět druhého záměrně nepravdivými tvrzeními či informacemi.

podvádět

Podvádět znamená předstírat nebo zatajovat informace, aby se dosáhlo nečestného zisku.

namlouvat <co komu>

Namlouvat = vyjednávat, domlouvat, dojednávat, snažit se o uzavření dohody.

nalhávat

Lhát, předstírat, uvádět falešné informace, aby se dosáhlo výhodného výsledku.

vlévat

Vlévat znamená přidávat tekutinu do něčeho dalšího, případně ji přelévat z jednoho nádobí do druhého.

točit (pivo)

Táčení je proces přípravy piva, který zahrnuje vaření, kvašení, filtrování, kondenzaci a nalévání.

čepovat

Čepovat znamená přelívat pivo z sudu do sklenic, lahví nebo jiných nádob.

Podobná synonyma

navnaďovat <koho>

Navnadit znamená přesvědčovat a přimět k něčemu, obvykle k nákupu nebo užití něčeho.

ovládnout <koho n. co>

Ovládnout znamená získat nad něčím moc nebo kontrolu.

vybídnout <koho k čemu>

Pozvat, aby se daná osoba zapojila do něčeho, co jí je nabídnuto.

dávat <komu> (cenu)

Přidělit někomu cenu nebo ocenění za úspěch, výkon nebo zásluhy.

zprostit <koho čeho>

Zprostit: osvobodit (koho) od něčeho, zrušit (čemu).

oslovovat <koho>

Oslovovat znamená vyjadřovat se k někomu použitím jeho jména, titulu či jiného oslovení.

naznačovat <co komu>

Naznačovat znamená naznačit, že se něco děje, nebo očekávat, že se něco stane. To se často děje nevyřčenou formou.

zvolit si <koho n. co>

Vybrat si, označit nebo určit někoho nebo něco, co je vhodné pro danou situaci.

oslavovat <koho>

Projevovat úctu k někomu, veřejně ho chválit a oslavovat.

hnát <koho> odkud

Hnát znamená násilím donutit někoho k opuštění místa nebo stavu.

připravit <koho o co>

Připravit: předem udělat nebo dokončit vše potřebné pro úspěšný průběh něčeho.

zabavit <komu> (majetek)

Zabavit majetek znamená postoupit tento majetek orgánům státní správy.

předčítat <co komu>

Předčítat: číst něco před publikem, představovat někomu text nebo učivo.

pozdravovat <koho>

Pozdravovat znamená vyjádřit úctu nebo vřelost někomu druhému.

vydávat <co komu>

Vydávat: dávat něco do oběhu nebo komu, vydávat povolení, licenci, zaštítit.

vytlačit <koho n. co>

Odsunout, vyhnat, vyhnout, vyřadit.

vytýkat <co komu>

Vytýkat někomu něco znamená připomínat mu jeho chyby a výčitky.

ovlivnit <koho>

Ovlivnit znamená vlivnout na jeho myšlení, chování nebo rozhodnutí.

uklidňovat <koho n. co>

Uklidňovat znamená snižovat napětí, stres nebo úzkost, aby byla zajištěna fyzická i psychická pohoda.

vykrádat <koho n. co>

Vykrádat: ukrást cizí věci násilím či neoprávněně.

darovat <co komu>

Darovat znamená dát něco někomu, aniž byste čekali něco na oplátku.

pouštět se <do koho>

Vžít se do něčeho/někoho, přijmout riziko a zkusit to.

uctívat <koho n. co>

Uctívat znamená projevovat úctu, obdiv a oslavovat někoho nebo něco.

přitahovat <co koho>

Přitahovat je vyvíjet přitažlivost směrem k někomu nebo něčemu; znamená vyvolávat silnou touhu nebo chuť.

zrazovat <koho od čeho>

Zrazovat znamená přesvědčovat někoho, aby se vyhnul či zdržel určitého jednání.

dát zprávu <komu>

Předat informaci nebo sdělení někomu.

rozběhnout se <komu> (naproti)

Udělat velký krok napříč místem a začít běžet směrem k někomu.

vydráždit <koho>

Vyvolat/rozvířit emoce, podráždění nebo hněv/zlost u někoho.

zdržovat <koho>

Zdržovat se znamená provádět činnosti, které oddalují cíl nebo zpomalují proces. Často se používá k popisu odkládání nebo odkládání činností nebo povinností.

vyplavit <koho n. co>

Vyplavit: osvobodit od čeho, dostat se z něčeho.