Facebook

čepovat - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu čepovat.

Význam: Čepovat znamená přelívat pivo z sudu do sklenic, lahví nebo jiných nádob.

točit (pivo)

Používá se pro servírování piva z lahve či z pípy. Jedná se o proces, při kterém se pivo nalévá do sklenice a čepuje se.

nalévat

Nalévat znamená naplnit nádobu tekutinou nebo jinou látkou.

spojovat (čepem)

Spojovat znamená propojit dva nebo více kusů, například materiálu, tak, aby se vytvořila jednotná celistvost.

vlévat

Vlévat znamená přidávat tekutinu do něčeho dalšího, případně ji přelévat z jednoho nádobí do druhého.

obelhávat <koho>

Obelhávat znamená využívat jeho důvěru k tomu, aby se do jeho majetku dostalo něco, co nepatří vám.

klamat

Klamat znamená lhát, říkat nepravdivé informace nebo jinak obelhávat.

balamutit

Balamutit se vyjadřuje kriticky k něčemu a znamená to být neúspěšným, být neúspěšným a nezdarem, být neúspěšným a ne účinným.

Podobná synonyma

bít <koho>

Bít znamená fyzicky napadnout nebo udeřit člověka.

mentorovat <koho>

Mentorovat znamená poskytovat radu, podporu a vedení osobě, která se učí něco nového.

podvádět <koho>

Podvádět je využívání lží nebo klamání k získání výhod, jako je například peníze nebo majetek.

spojovat

Spojovat znamená vytvářet nebo sčítat dva nebo více elementů dohromady, čímž se vytváří nová jednotka.

zasednout si <na koho>

Usednout si na někoho (nebo něco) znamená dosáhnout pozice nebo místa, kde se budete moci cítit pohodlně a být schopni vykonávat potřebnou práci.

být odpovědný <za koho>

Být odpovědný znamená být zodpovědný za svoje činy, jednání a přijímat zodpovědnost za výsledky své práce.

hubovat <koho>

Hubovat znamená kritizovat nebo vyčítat někomu jeho chování nebo slova.

vybavovat <koho čím>

Vybavovat znamená vybavit někoho nebo něco informacemi, vzpomínkami nebo schopnostmi.

podávat žalobu <na koho>

Podávat žalobu znamená podat stížnost nebo návrh v soudním řízení proti komukoli.

hledat <koho>

Hledat: vyhledávat, snažit se najít nebo objevit něco.

vykrádat <koho>

Vykrádat znamená ukrást někomu věci nebo peníze.

prozrazovat <co na koho>

Prozrazovat znamená sdělovat něco, co by mělo být tajemstvím, aby bylo známo někomu jinému.

obeznámit <koho s čím>

Seznámit se s něčím/někým, získat o něm/ní podrobné informace a zkušenosti.

proklínat <koho n. co>

Proklínat znamená mluvit něco zlého o někom nebo něčem, aby se způsobilo neštěstí nebo bolest.

hnát^5 <koho> (pryč)

Hnát znamená násilně vyhánět někoho pryč, donutit jej opustit místo.

jmenovat <koho> (ředitelem)

Jmenovat (koho) znamená udělit oficiální postavení a pověřit někoho něčím; nejčastěji se jedná o ředitele.

odsoudit <koho>

Odsoudit znamená udělit jim trest nebo potrestat za jejich činy nebo chování.

dojmout <koho>

Vyvolat silné emoce, dojetí, případně vyvolat v někom soucit.

pozdravit <koho>

Pozdravit znamená vyjádřit pozitivní přivítání, uznání a úctu.

přesvědčovat <koho o čem>

Přesvědčovat: přinutit někoho, aby uvěřil nebo udělal něco skrze argumenty a vysvětlení.

odvrátit <koho od čeho>

Odvrátit znamená zabránit tomu, aby se něco stalo, například odvrátit někoho od nějakého jednání.

podporovat <koho>

Podporovat znamená dát mu pomoc, motivaci a důvěru, aby dosáhl jeho cílů.

znejistit <koho>

Znejistit znamená vyvolat u někoho nejistotu nebo pochybnosti, čímž se sníží jeho důvěra a sebedůvěra.

zastat se <koho>

Zastat se někoho znamená podporovat ho, stát se jeho obhájcem a bránit jeho práva.

doléhat <co na koho>

Doléhat – přenášet se (např. zvuk, vůně) na větší vzdálenost, často v pomalém a nenápadném tempu.

získávat si <koho>

Získávat si někoho znamená budovat trvalé důvěrné vztahy, vytvářet si společné vzpomínky a vytrvale udržovat kontakt.

unavit <koho>

Unavení: vyčerpání, únava, únavou dosáhnout vyčerpání, oslabit.

přivádět <koho n. co kam>

Přivádět znamená přenést někoho nebo něco na místo určení.

zjednávat <pro koho co>

Zjednávat znamená usilovat o dosažení dohody mezi dvěma stranami (pro koho a co).

zasáhnout <koho>

Zasáhnout znamená ovlivnit situaci či člověka silou, aby se události vyvinuly do požadovaného směru.