Facebook

Zastřelit <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu zastřelit <koho>.

Význam: Zastřelit znamená usmrtit kohokoliv střelou.

udeřit

Udeřit znamená dopadnout na něco silou, například rukou nebo předmětem.

prásknout

Vyřčení informace, obvykle tajné, rychle a náhlým způsobem.

třísknout

Třísknout se vyjadřuje jako hlasitý, rychlý zvuk, který vzniká při náhlém roztříštění nebo prasknutí něčeho.

bacit

Bacit znamená házet, hodit nebo mrštit.

praštit

Praštit je slovní spojení, které se obvykle používá pro popis fyzického úderu nebo silné rány.

vybuchnout

Vybuchnout znamená prudce explodovat a vyvolat silný zvuk a/nebo víření prachu, plynu nebo jiných látek.

explodovat

Explodovat znamená vybuchnout nebo rychle explodovat ve velmi silné a dramatické způsob.

odbouchnout

Odbouchnout je český výraz pro výbuch, ozvěnu nebo odlet. Přenáší se na situace, kdy něco nečekaně exploduje nebo se rychle rozšíří.

Podobná synonyma

explodovat (bomba)

Explodovat znamená výbuch, rychlé a intenzivní uvolnění energie, obvykle v podobě odstřelu, výbuchu nebo výbuchu bomby.

praštit sebou

Nečekaně sebou rychle a sílou dopadnout, často kvůli pádu, únavě, šoku nebo bolesti.

udeřit <koho>

Fyzicky někoho napadnout, kopnout, uhodit nebo jinak fyzicky zasáhnout.

udeřit (hlavou)

Udeřit hlavou: narazit hlavou silou do předmětu nebo osoby.

prasknout (trám)

Prasknout (trám): prorazit, roztáhnout, odtrhnout se, rozlomit, rozdrtit.

praštit (do stromu)

Praštit znamená silně do něčeho udeřit, např. do stromu.

uhodit (do hlavy)

Uhodit do hlavy: použít sílu nebo násilí, aby byl druhý člověk zraněn nebo bylo dosaženo nějakého cíle.

explodovat (chybně)

Explodovat je silné slovo, které znamená rychle a hlasitě vybuchnout nebo vystřelit.

prásknout si

Prásknout si znamená říci něco o někom nebo o něčem, aniž by bylo žádoucí, aby to bylo známo.

uhodit <koho>

Uhodit znamená fyzicky napadnout někoho nebo něco.

praštit <s čím>

Praštit je akce rychleho dopadnutí čeho nebo čím, jako např. rukou nebo předmětem.

udeřit (pálkou)

Udeřit znamená fyzicky kontaktovat něco násilím, např. pálkou.

praštit <čím po kom>

Praštit se používá pro označení silného úderu čím po někom, jako je naštvaný pohled, výkřik nebo fyzický úder.

uhodit (rákoskou)

Uhodit = fyzicky napadnout nebo udeřit, obvykle za použití předmětu jako třeba rákosky.

prásknout (rána)

Rána prásknout - znamená silný, náhlý zvuk, který se ozve když dojde k rychlému nebo silnému rozdrcení nebo střetu.

vybuchnout (granát)

Vybuchnout = vystřelit, vyhodit, explodovat; v případě granátu se jedná o jeho detonaci.

hlučně udeřit

Vyvolat silný rámus při úderu; udeřit hlasitě a prudce.

explodovat (nálož)

Explodovat znamená rychle a násilně roztříštit, prasknout, vybuchnout.