Facebook

Rozmnožovat (obraz) - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu rozmnožovat (obraz).

Význam: Rozmnožovat znamená vytvářet kopie, např. fotografií, obrazů či jiných materiálů.

opakovat (rozhovor)

Opakovat znamená opakovat informace, myšlenky nebo činy; zopakovat později nebo často.

zopakovat

Opakovat, zopakovat, znovu sdělit nebo zopakovat vícekrát; činit něco znovu.

předvádět (skladbu)

Zobrazit a ukázat, např. hudební skladbu.

provádět

Provádět znamená vykonávat, realizovat, dělat, vytvářet nebo plnit.

kopírovat

Kopírovat znamená zkopírovat informace, data nebo dokumenty z jednoho místa do jiného.

tisknout

Tisknout = vytisknout text nebo obrázek na papír pomocí tiskárny.

otisknout

Otisknout: vytištění informace nebo obrazu z počítače na papír.

vybavit si (zážitek)

Vybavit si znamená vnést na mysl zážitek, vzpomínku či informaci z minulosti.

vzpomenout

Vzpomenout= vybavit si detaily minulosti; připomenout si s úctou nebo láskou.

obnovovat (výrobu)

Obnovovat znamená obnovit, obnovením výroby vrátit do původního stavu či do stavu větší efektivity.

opakovat

Opakovat znamená dělat nebo říkat něco znovu a znovu.

Podobná synonyma

předvádět se

Předvádět se: ukazovat se, projevovat se, dávat najevo svoji přítomnost.

rozhovor

Rozhovor je konverzace mezi dvěma nebo více osobami, která slouží k výměně informací nebo názorů.

vybavit

Vybavit se znamená vybavit si něco v paměti, vyvolat si vzpomínku nebo připomenout si něco.

vybavit si

Vybavit si znamená pamatovat si nebo si uvědomit něco, co jste slyšeli, viděli nebo zažili.

zahrát (skladbu)

Hrát skladbu, provést ji na hudební nástroj nebo zpěvem.

vybavit si byt

Vybavit si byt znamená připravit ho pro obyvatele, nábytkem, vybavením a dekoracemi, aby byl pohodlný a příjemný.

začít provádět <co>

Začít provádět: začít s činností nebo procesem.

předvádět

Ukázat, představit, demonstrovat; zobrazit či prezentovat něco pro veřejnost.

předvádět <co>

Ukázat, prezentovat, demonstrovat, představit.

provádět (hru)

Provádět hru znamená hrát ji, zúčastnit se jí a řídit její průběh.

provádět regulaci (řeky)

Regulace řek zahrnuje úpravu jejich koryt a toku tak, aby omezily škody způsobené vodou a usnadnily používání.

tisknout se

Tisknout se znamená vytisknout se na tiskárně nebo kopírovacím zařízení.

zařizovat výrobu <kde>

Organizovat výrobu ; zahrnovat plánování a koordinaci zdrojů, aby se dosáhlo požadovaných výsledků.

vzpomenout si <co>

Vzpomenout si: vybavit si informace, vzpomínat na situace nebo osoby z minulosti.

vybavit zbraněmi <koho>

Vybavit zbraněmi znamená poskytnout někomu zbraně pro ochranu nebo pro boj.

otisknout (znovu)

Vytisknout znovu, vytištěním kopie.

provést (skladbu)

Provést (skladbu) znamená hrát hudbu a zpívat píseň podle not, aby byly zahrány všechny tóny.

zahájit (rozhovor)

Zahájit znamená začít, počítat či provést; v případě rozhovoru znamená zahájit počátek hovoru.

vybavit (minulost)

Vybavit se: vzpomenout si, vstřebat informace; vyvolat v paměti vzpomínky nebo informace.

opakovat (mechanicky)

Opakovat je mechanicky opakovat nebo zopakovat činnost, slovo nebo informaci.

provádět (rozkaz)

Provádět: splnit, realizovat, uskutečnit, vykonat.

neobvyklý (zážitek)

Neobvyklý zážitek je takový, který je netradiční, nevšední a nečekaný.