Facebook

Zúžit se - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu zúžit se.

Význam: Zúžit se znamená omezit nebo snížit rozsah činností nebo objemu.

sevřít se

Sevřít se znamená stáhnout se, přimknout se k sobě, objímat se nebo sevřít v přímém smyslu slova.

stáhnout se

Stáhnout se znamená rychle opustit místo nebo se skrýt.

Podobná synonyma

stáhnout (prsten)

Stáhnout prsten znamená zvednout prsten z místa, kde je uložen, a přenést ho jinam.

sevřít

Uzavřít, stisknout silně; zmáčknout, stlačit.

stáhnout (kůži)

Stáhnout (kůži): odstranit kůži (obvykle jako součást zpracování masa).

stáhnout

Stáhnout znamená zkopírovat data z internetu do počítače.

sevřít (zuby)

Sevřít zuby znamená zažít silnou, fyzickou reakci na stres, konflikt nebo emoci.

stáhnout (dolů)

Stáhnout: Kopírovat soubor z internetu do počítače.

stáhnout (boty)

Stáhnout znamená vyndat nebo přenést předmět, např. boty, na nižší nebo jiné místo.

stáhnout (zip)

Stáhnout (zip) znamená komprimovat a komprimovaný soubor uložit do počítače.

stáhnout si (boty)

Koupit si produkt (nejčastěji boty) online a stáhnout je na vlastní počítač.

sevřít (smyčku)

Uzavřít, stáhnout, stáhnutím srazit nebo složit dohromady.