Facebook

Zúžit se - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu zúžit se.

Význam: Zúžit se znamená omezit nebo snížit rozsah činností nebo objemu.

sevřít se

Sevřít se znamená stáhnout se, přimknout se k sobě, objímat se nebo sevřít v přímém smyslu slova.

stáhnout se

Stáhnout se znamená rychle opustit místo nebo se skrýt.

Podobná synonyma

stáhnout si (boty)

Koupit si produkt (nejčastěji boty) online a stáhnout je na vlastní počítač.

sevřít

Uvázat nebo stisknout pevně něco kolem něčeho.

sevřít (zuby)

Sevřít zuby znamená přitisknout je k sobě pevně a silně. Je to obvyklý způsob, jak projevit odhodlání, sílu, vytrvalost a odolnost.

stáhnout (dolů)

Stáhnout: Kopírovat soubor z internetu do počítače.

stáhnout (prsten)

Stáhnout prsten znamená zvednout prsten z místa, kde je uložen, a přenést ho jinam.

stáhnout (zip)

Stáhnout (zip) znamená komprimovat a komprimovaný soubor uložit do počítače.

stáhnout

Stáhnout znamená získat data nebo soubor ze serveru, počítače nebo jiného zařízení.

stáhnout (boty)

Stáhnout znamená vyndat nebo přenést předmět, např. boty, na nižší nebo jiné místo.

sevřít (smyčku)

Uzavřít, stáhnout, stáhnutím srazit nebo složit dohromady.

stáhnout (kůži)

Stáhnout (kůži): odstranit kůži (obvykle jako součást zpracování masa).