Facebook

Stáhnout si (boty) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu stáhnout si (boty).

Význam: Koupit si produkt (nejčastěji boty) online a stáhnout je na vlastní počítač.

zout se

Zout se znamená obuv svléknout, aby bylo možné chodit bosky.

sundat

Sundat: odstranit, odpojit, vyjmout, odmontovat, demontovat.

sejmout

Odebrat, vzít, sundat, odstranit nebo snížit.

vyvléci se <z čeho>

Vyvléci se: odstranit oblečení, obuvi či jiného předmětu z těla nebo z části těla.

vykroutit se

Vykroutit se znamená úspěšně uniknout nebo se vymanit z nějaké situace.

vyhnout se (povinnosti)

Vyhnout se znamená opustit nebo se vyvarovat povinnosti, činnosti nebo situace.

Podobná synonyma

zmocňovat se <čeho>

Uchopit a převzít do své kontroly, získat obecnou autoritu nad čím/kým.

dokonání <čeho>

Dokonání je proces, při kterém je něco dokončeno nebo dokončeno.

dovtípit se <čeho>

Uhodnout, co druhá osoba myslí, nebo má na mysli.

napovídat <čeho>

Napovídat znamená dávat náznaky nebo nápovědy k určitému tématu či řešení.

vyjít <z čeho>

Vyjít z čeho znamená opustit, odejít, dostat se ven z něčeho.

nevšimnout si <čeho>

Nepozorovat, nepřihlédnout k něčemu.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se: uniknout, vyvarovat se, vyhýbat se čemukoli.

dbát <čeho n. na co>

Dbát na co znamená pečlivě sledovat a dodržovat něčí pokyny, rady nebo principy.

být důsledkem <čeho>

Být důsledkem čeho: vyplývat z předchozího, být výsledkem čeho.

vklad <do čeho>

Vklad je peněžní nebo jiná hodnota vložená do finančního ústavu či na účet, která je použita jako základ pro poskytování úvěrů nebo jiných finančních služeb.

nechat <čeho>

Nechat: dopustit až do konce, dovolit, umožnit, povolit.

vložit <co do čeho>

Vložit je umístit něco do něčeho. Např. vložit klíč do zámku.

vyslovení <čeho>

Vyslovení: čeho - Zkratka pro "čeho se týká", označuje otázku "o čem je řeč?".

dožadovat se <čeho>

Příst o což, domáhat se čeho.

varovat se <čeho>

Varovat se čeho: vyvarovat se situace nebo chování, které by mohlo přinést nežádoucí důsledky.

získat znalost <čeho>

Získat znalost znamená pochopit, porozumět a naučit se o čemkoli.

litovat <čeho>

Litovat čeho znamená litovat, litovat nebo litovat čeho, co již bylo uděláno a nelze to změnit; projevuje se to lítostí a žalem.

vypotácet se <z čeho>

Vypotácet se znamená dostat se z neřešitelné situace nebo se z ní vymanit.

naskočit <do čeho>

Naskočit = rychle a bez připravenosti vstoupit do čeho, začít to používat/dělat.

investovat <do čeho>

Investovat: vložit peníze do něčeho s cílem dosáhnout zisku nebo jiného výnosu.

zrazovat <koho od čeho>

Zrazovat znamená vzbuzovat odpor k něčemu, od něčeho odrazovat, od něčeho odvracet, naléhat na to, aby se člověk vyhnul něčemu.

abstrahovat <od čeho>

Abstrahovat znamená odvodit pravidla či všeobecné principy z konkrétních příkladů.

zout

Zout je obecný pojem pro sůl, která se používá k dochucování jídla a jako konzervant potravin.

dopřávat <komu čeho>

Dopřávat čemukoli znamená poskytnout něco, co je významné pro užitek, potěšení nebo užitek druhým.

vystříhat se <čeho>

Vystříhat se znamená vyhnout se, vyvarovat se čehokoli.

základy <čeho>

Základy jsou základní principy nebo podmínky, na kterých je něco postaveno.

proniknout <do čeho>

Proniknout znamená dostat se dovnitř čehokoli, prozkoumat ho a dosáhnout pochopení jeho podstaty.

distancovat se <od čeho>

Odstoupit a zůstat ve fyzické nebo emocionální vzdálenosti od čeho.

ovinout <co kolem čeho>

Ovinout = obtočit, obmotat se kolem něčeho.

sundat (obraz)

Odstranit, odebrat, snížit (hloubku, intenzitu, kontrast); odstranit z obrazu.