Facebook

Stáhnout (kůži) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu stáhnout (kůži).

Význam: Stáhnout (kůži): odstranit kůži (obvykle jako součást zpracování masa).

podřít si (kolena)

Podřít si kolena znamená úmyslně si je pokrčit, aby byla umístěna do pozice symbolizující pokoru nebo prosbu.

rozedřít si (zápěstí)

Rozedřít si zápěstí je vystavit jeho pohyblivosti zátěži, aby se svaly zapojily a zápěstí se posílilo.

oloupat (kůru)

Odstranit kůru ze zvoleného předmětu; odloupnout kůru.

odrat

Odřít znamená odstranit nežádoucí části, odstranit vrstvu nebo odříznout část.

obrat^5

Obrat je změna směru, tendence nebo myšlenky; obecně jde o změnu zaměření, která může mít za následek změnu ve výsledcích nebo výsledcích.

oloupit

Oloupit znamená ukrást věci násilím nebo podvodem, často peníze nebo cennosti.

vykořistit

Vykořistit znamená přivlastnit si něco bez souhlasu majitele nebo vlastníka a bez zaplacení.

odedřít

Odedřít znamená vynuceně odebrat něco, co bylo někomu dříve poskytnuto.

odpracovat

Vykonat práci, která je požadována nebo potřebná, aby bylo dosaženo určitého výsledku.

Podobná synonyma

obrat (o peníze)

Obrat (o peníze) je celkové množství hotovosti, které je vloženo do obchodního nebo finančního podnikání, a zisk, který je z něj získán.

obrat^1

Obrat je změna směru nebo kurzu; obvykle se používá k popisu změn ve finančním výkonu nebo ve vývoji.

padnout (na kolena)

Padnout (na kolena) znamená upadnout do pozice na kolenech, často v projevu úcty nebo pokory.

obrat (ve vývoji)

Obrat je změna úhlu pohledu na situaci, která vede k novým nápadům a způsobům řešení.

rozedřít

Rozedřít znamená rozdělit na menší kousky, třít nebo rozbít.

obrat (jazykový)

Obrat je krátká změna výrazu, která zesiluje nebo upřesňuje záměr. Např. "Řekl jsem to, abych získal, co jsem chtěl" místo "Řekl jsem to, abych dostal, co jsem chtěl".

obrat^5 <koho o co>

Obrat je změna ve směru nebo výsledku činnosti. Může být vyžadován k dosažení cíle, nebo k získání výhody.

náhlý obrat

Náhlý obrat je rychlé a nečekané změny situace, názoru, činu nebo postoje.

obrat (otřelý)

Obrat je slovní hříčka nebo vtipné slovo, které se používá pro změnu významu nebo zaměňuje slova s podobným zvukem.

obrat

Obrat je rychlá změna směru, situace nebo trendu.

nepředpokládaný (obrat)

Neočekávaný, překvapivý.

obrat (náhlý)

Obrat je náhlá změna ve směru, rychlosti nebo stavu.

ohýbat (kolena)

Ohýbat kolena znamená provádět pohyb, kdy se v kolenou skláníte dopředu nebo do stran.

oloupat se

Oloupat se znamená odstranit kůži, slupku nebo obal z čeho. Obvykle se používá k popisu činnosti, jako je oloupat jablko.

odlupovat (kůru)

Odstranit část kůry (kůry) s pomocí hrubé síly nebo nástroje.

podřít

Podřít znamená zeslabit, snížit silný účinek nebo sílu něčeho.

stahovat (kůru)

Odstraňování kůry z ovoce či dřeva, např. stahování kůry z hrušky či borovice.