Facebook

Stáhnout se - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu stáhnout se.

Význam: Stáhnout se znamená rychle opustit místo nebo se skrýt.

sevřít se

Sevřít se znamená stáhnout se, přimknout se k sobě, objímat se nebo sevřít v přímém smyslu slova.

Podobná synonyma

sevřít (smyčku)

Uzavřít, stáhnout, stáhnutím srazit nebo složit dohromady.

sevřít (zuby)

Sevřít zuby znamená zažít silnou, fyzickou reakci na stres, konflikt nebo emoci.

sevřít

Uzavřít, stisknout silně; zmáčknout, stlačit.