Facebook

Stáhnout (zip) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu stáhnout (zip).

Význam: Stáhnout (zip) znamená komprimovat a komprimovaný soubor uložit do počítače.

zadrhnout

Zadrhnout se znamená přerušit, zastavit nebo zpomalit pohyb něčeho.

utéci

Utéci: rychle a náhle odejít; uprchnout; uniknout.

prchnout

Prchnout znamená rychle utéci nebo odejít z nežádoucí situace.

Podobná synonyma

utéci (rok)

Utéci: být pryč nebo se odchýlit od původního místa či postavení; uprchnout.

utéci se

Utéci se znamená rychle odejít, uniknout nebo uprchnout.

zadrhnout se (tříska)

Zadrhnout se znamená uvíznout, zablokovat se, zaseknout se.

zadrhnout se

Zadrhnout se znamená zarazit se, zastavit se nebo se zaseknout.

utéci <kam>

Utéci znamená opustit místo, kde se právě nacházíte, a běžet do jiného místa, abyste unikli nebo uprchli.