Facebook

Zprostředkovatel - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu zprostředkovatel.

Význam: Význam slova zprostředkovatel je osoba či instituce, která je schopna poskytnout služby, informace nebo přístup k určitému produktu.

ředitel

Ředitel je osoba zodpovědná za řízení a koordinaci činností, které jsou prováděny v organizaci. Je to vedoucí pracovník, který vede a vytváří strategii, usměrňuje činnosti, zajišťuje spravedlivý příst

obchodní vedoucí

Obchodní vedoucí jsou manažeři, kteří zodpovídají za úspěch obchodního úseku. Ve své práci zajišťují strategické plánování, řízení prodeje, řízení personálu, marketing a obchodní vyjednávání. Mají za

organizátor

Organizátor je osoba, která plánuje, organizuje a koordinuje aktivity a činnosti, aby se dosáhly cíle. Zajišťuje, aby úkoly byly splněny a aby se zabránilo chaosu.

prostředník

Prostředník je osoba nebo skupina, která přenáší informace mezi dvěma stranami a pomáhá vyřešit konflikty.

makléř

Makléř je osoba, která pořizuje nebo prodává majetek nebo služby za účelem získání zisku.

Podobná synonyma

obchodní zástupce

Obchodní zástupce je osoba, která je zodpovědná za prodej produktů nebo služeb za společnost. Jde o osobu, která obchoduje mezi společností a jejími zákazníky.

vedoucí činitel

Vedoucí činitel je osoba nebo skupina osob, která je odpovědná za řízení a rozhodování v rámci organizace.

obchodní dům (potravinářský)

Obchodní dům je prodejna potravin, kde se prodávají zboží, jako potraviny, nápoje, drogerie, oblečení a další.

vedoucí

Osoba zodpovědná za řízení a vedení lidí v pracovním prostředí.

generální ředitel banky

Generální ředitel banky je odpovědný za řízení banky a vedení strategií, které povedou k dosahování jejích cílů.

vedoucí závodník

Vedoucí závodník je osoba, která vede závod, aby dosáhla nejlepšího výsledku.

vědoucí

Vědoucí: osoba s vysokou mírou poznání a porozumění; inteligentní, erudovaný a obeznámený s komplexními tématy.

obchodní místo

Obchodní místo je místo, kde se provádějí obchodní transakce.

obchodní

Obchodní znamená související s obchodem nebo obchodováním; obchodníci, obchodní činnosti a obchodní pravidla.

vedoucí fakulty

Vedoucí fakulty je odpovědný za vedení fakulty, vedení jejích členů, plánování akademických programů a rozvoj fakulty.

transakce (obchodní)

Transakce je uzavření obchodu mezi dvěma stranami, které se dohodnou na výměně peněz za zboží nebo služby.

vedoucí (sportovního) družstva

Vedoucí družstva je osoba zodpovědná za vedení týmu, organizaci tréninků a zastupování týmu při zápasech.

vedoucí postavení

Vedoucí postavení je pozice vytvořená pro vedení, řízení a motivování ostatních.

generální ředitel

Generální ředitel je vedoucí pracovník firemního managementu, který zodpovídá za řízení organizace.

vedoucí lékař

Vedoucí lékař je lékař, který má na starosti vedení lékařského týmu a provádí léčbu pacientů.

vedoucí místo

Vedoucí místo je pozice odpovědnosti za vedení týmu, řízení projektů a realizaci cílů.

vedoucí motiv

Vedoucí motiv je myšlenka nebo idea, která vede a motivuje jednání člověka.

vedoucí skupina

Vedoucí skupina je osoba, která vede a koordinuje práci skupiny, aby dosáhla konkrétních cílů.

podnik (obchodní)

Podnik je obchodní subjekt, který provozuje činnost pro získávání zisku. Je to organizace, která se zabývá výrobou, prodejem, distribucí a poskytováním služeb.

vedoucí (samozvaný)

Vedoucí samozvaný je někdo, kdo se cítí být nadřazený ostatním a jde ve svém přesvědčení až do extrému.