Facebook

Zprostředkovatel - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu zprostředkovatel.

Význam: Význam slova zprostředkovatel je osoba či instituce, která je schopna poskytnout služby, informace nebo přístup k určitému produktu.

ředitel

Ředitel je osoba zodpovědná za řízení a koordinaci činností, které jsou prováděny v organizaci. Je to vedoucí pracovník, který vede a vytváří strategii, usměrňuje činnosti, zajišťuje spravedlivý příst

obchodní vedoucí

Obchodní vedoucí jsou manažeři, kteří zodpovídají za úspěch obchodního úseku. Ve své práci zajišťují strategické plánování, řízení prodeje, řízení personálu, marketing a obchodní vyjednávání. Mají za

organizátor

Organizátor je osoba, která plánuje, organizuje a koordinuje aktivity a činnosti, aby se dosáhly cíle. Zajišťuje, aby úkoly byly splněny a aby se zabránilo chaosu.

prostředník

Prostředník je osoba nebo skupina, která přenáší informace mezi dvěma stranami a pomáhá vyřešit konflikty.

makléř

Makléř je osoba, která pořizuje nebo prodává majetek nebo služby za účelem získání zisku.

Podobná synonyma

vedoucí (samozvaný)

Vedoucí samozvaný je někdo, kdo se cítí být nadřazený ostatním a jde ve svém přesvědčení až do extrému.

vedoucí

Vedoucí je osoba zodpovědná za vedení projektu, týmu nebo organizace.

vědoucí

Vědoucí: osoba s vysokou mírou poznání a porozumění; inteligentní, erudovaný a obeznámený s komplexními tématy.

obchodní dům (potravinářský)

Obchodní dům je prodejna potravin, kde se prodávají zboží, jako potraviny, nápoje, drogerie, oblečení a další.

obchodní

Obchodní znamená obchodování nebo obchodování s cennými papíry, komoditami, zbožím, službami nebo jinými finančními produkty. To může zahrnovat obchodování na burze, obchodování s cennými papíry, obch

vedoucí místo

Vedoucí místo je pozice odpovědnosti za vedení týmu, řízení projektů a realizaci cílů.

obchodní místo

Obchodní místo je místo, kde se provádějí obchodní transakce.

obchodní zástupce

Obchodní zástupce je osoba, která je zodpovědná za prodej produktů nebo služeb za společnost. Jde o osobu, která obchoduje mezi společností a jejími zákazníky.

ředitel školy

Ředitel školy je vysoce postavený činitel, který zastupuje a spravuje všechny činnosti v rámci školy a zajišťuje, aby byly splněny stanovené cíle.

stavovské sdružení (obchodní)

Stavovské sdružení je profesní organizace, která usiluje o ochranu zájmů jejích členů a zastupuje jejich obchodní zájmy.

vedoucí lékař

Vedoucí lékař je lékař, který má na starosti vedení lékařského týmu a provádí léčbu pacientů.

vedoucí postavení

Vedoucí postavení je pozice vytvořená pro vedení, řízení a motivování ostatních.

vedoucí (sportovního) družstva

Vedoucí družstva je osoba zodpovědná za vedení týmu, organizaci tréninků a zastupování týmu při zápasech.

vedoucí činitel

Vedoucí činitel je osoba nebo skupina osob, která je odpovědná za řízení a rozhodování v rámci organizace.

vedoucí fakulty

Vedoucí fakulty je odpovědný za vedení fakulty, vedení jejích členů, plánování akademických programů a rozvoj fakulty.

vedoucí závodník

Vedoucí závodník je osoba, která vede závod, aby dosáhla nejlepšího výsledku.

generální ředitel

Generální ředitel je vedoucí pracovník firemního managementu, který zodpovídá za řízení organizace.