Facebook

ředitel - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu ředitel.

Význam: Ředitel je osoba zodpovědná za řízení a koordinaci činností, které jsou prováděny v organizaci. Je to vedoucí pracovník, který vede a vytváří strategii, usměrňuje činnosti, zajišťuje spravedlivý příst

obchodní vedoucí

Obchodní vedoucí jsou manažeři, kteří zodpovídají za úspěch obchodního úseku. Ve své práci zajišťují strategické plánování, řízení prodeje, řízení personálu, marketing a obchodní vyjednávání. Mají za

organizátor

Organizátor je osoba, která plánuje, organizuje a koordinuje aktivity a činnosti, aby se dosáhly cíle. Zajišťuje, aby úkoly byly splněny a aby se zabránilo chaosu.

zprostředkovatel

Význam slova zprostředkovatel je osoba či instituce, která je schopna poskytnout služby, informace nebo přístup k určitému produktu.

řídící

Řídící: řízení, koordinování nebo řízení procesů, činností nebo systému.

direktor

Direktor je manažer zodpovědný za vedení společnosti, jejíž cíle jsou stanoveny na základě schválení vedením.

šéf

Šéf je zaměstnancem vysoce postaveným, který má v organizaci vedoucí roli a je zodpovědný za její úspěch.

regenschori

Regenschori je latinský výraz pro správce, který má na starosti nějakou oblast nebo instituci. Tato osoba je zodpovědná za úspěch daného území nebo instituce.

Podobná synonyma

vedoucí

Vedoucí je osoba, která spravuje a vede ostatní, aby dosáhla výsledků a cílů.

obchodní

Obchodní znamená související s obchodem nebo obchodováním; obchodníci, obchodní činnosti a obchodní pravidla.

vedoucí činitel

Vedoucí činitel je osoba nebo skupina osob, která je odpovědná za řízení a rozhodování v rámci organizace.

stavovské sdružení (obchodní)

Stavovské sdružení je profesní organizace, která usiluje o ochranu zájmů jejích členů a zastupuje jejich obchodní zájmy.

řídící orgán (továrny)

Řídící orgán továrny je orgán, který řídí a řízení operací továrny, aby se dosáhlo vytyčených cílů.

vědoucí

Vědoucí: osoba s vysokou mírou poznání a porozumění; inteligentní, erudovaný a obeznámený s komplexními tématy.

vedoucí závodník

Vedoucí závodník je osoba, která vede závod, aby dosáhla nejlepšího výsledku.

vedoucí motiv

Vedoucí motiv je myšlenka nebo idea, která vede a motivuje jednání člověka.

obchodní místo

Obchodní místo je místo, kde se provádějí obchodní transakce.

vedoucí fakulty

Vedoucí fakulty je odpovědný za vedení fakulty, vedení jejích členů, plánování akademických programů a rozvoj fakulty.

vedoucí (samozvaný)

Vedoucí samozvaný je někdo, kdo se cítí být nadřazený ostatním a jde ve svém přesvědčení až do extrému.

podnik (obchodní)

Podnik je obchodní subjekt, který provozuje činnost pro získávání zisku. Je to organizace, která se zabývá výrobou, prodejem, distribucí a poskytováním služeb.

vedoucí postavení

Vedoucí postavení je pozice vytvořená pro vedení, řízení a motivování ostatních.

vedoucí místo

Vedoucí místo je pozice odpovědnosti za vedení týmu, řízení projektů a realizaci cílů.

vedoucí (sportovního) družstva

Vedoucí družstva je osoba zodpovědná za vedení týmu, organizaci tréninků a zastupování týmu při zápasech.

řídící složka

Řídící složka je součást systému, která zajišťuje jeho regulaci a kontrolu.

vedoucí skupina

Vedoucí skupina je osoba, která vede a koordinuje práci skupiny, aby dosáhla konkrétních cílů.

vedoucí lékař

Vedoucí lékař je lékař, který má na starosti vedení lékařského týmu a provádí léčbu pacientů.