Facebook

Organizátor - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu organizátor.

Význam: Organizátor je osoba, která plánuje, organizuje a koordinuje aktivity a činnosti, aby se dosáhly cíle. Zajišťuje, aby úkoly byly splněny a aby se zabránilo chaosu.

ředitel

Ředitel je osoba zodpovědná za řízení a koordinaci činností, které jsou prováděny v organizaci. Je to vedoucí pracovník, který vede a vytváří strategii, usměrňuje činnosti, zajišťuje spravedlivý příst

obchodní vedoucí

Obchodní vedoucí jsou manažeři, kteří zodpovídají za úspěch obchodního úseku. Ve své práci zajišťují strategické plánování, řízení prodeje, řízení personálu, marketing a obchodní vyjednávání. Mají za

zprostředkovatel

Význam slova zprostředkovatel je osoba či instituce, která je schopna poskytnout služby, informace nebo přístup k určitému produktu.

pořadatel

Pořadatel je osoba, která zajišťuje průběh a organizaci události, akce nebo soutěže.

manažer

Manažer je odborník na řízení organizace, který zodpovídá za strategii, rozhodování, plánování a řízení činností a zdrojů.

aranžér

Aranžér je osoba, která vytváří hudební aranže, tedy způsob, jakým se kombinují zvuky, rytmy a melodie.

Podobná synonyma

vědoucí

Vědoucí: osoba s vysokou mírou poznání a porozumění; inteligentní, erudovaný a obeznámený s komplexními tématy.

vedoucí

Vedoucí je osoba, která vede skupinu lidí, je odpovědná za jejich činnosti a vede je k dosažení stanovených cílů.

vedoucí postavení

Vedoucí postavení je pozice vytvořená pro vedení, řízení a motivování ostatních.

obchodní místo

Obchodní místo je místo, ve kterém se obchoduje se zbožím a službami, ať už fyzicky, nebo online.

generální ředitel

Generální ředitel je vedoucí pracovník firemního managementu, který zodpovídá za řízení organizace.

obchodní

Obchodní znamená související s obchodem nebo obchodováním; obchodníci, obchodní činnosti a obchodní pravidla.

transakce (obchodní)

Transakce je uzavření obchodu mezi dvěma stranami, které se dohodnou na výměně peněz za zboží nebo služby.

vedoucí fakulty

Vedoucí fakulty je odpovědný za vedení fakulty, vedení jejích členů, plánování akademických programů a rozvoj fakulty.

stavovské sdružení (obchodní)

Stavovské sdružení je profesní organizace, která usiluje o ochranu zájmů jejích členů a zastupuje jejich obchodní zájmy.

vedoucí motiv

Vedoucí motiv je myšlenka nebo idea, která vede a motivuje jednání člověka.

vedoucí lékař

Vedoucí lékař je lékař, který má na starosti vedení lékařského týmu a provádí léčbu pacientů.

ředitel školy

Ředitel školy je vysoce postavený činitel, který zastupuje a spravuje všechny činnosti v rámci školy a zajišťuje, aby byly splněny stanovené cíle.

vedoucí místo

Vedoucí místo je pozice odpovědnosti za vedení týmu, řízení projektů a realizaci cílů.

obchodní dům (potravinářský)

Obchodní dům je prodejna potravin, kde se prodávají zboží, jako potraviny, nápoje, drogerie, oblečení a další.

vedoucí (samozvaný)

Vedoucí samozvaný je někdo, kdo se cítí být nadřazený ostatním a jde ve svém přesvědčení až do extrému.

generální ředitel banky

Generální ředitel banky je odpovědný za řízení banky a vedení strategií, které povedou k dosahování jejích cílů.

vedoucí (sportovního) družstva

Vedoucí družstva je osoba zodpovědná za vedení týmu, organizaci tréninků a zastupování týmu při zápasech.

obchodní zástupce

Obchodní zástupce je osoba, která je zodpovědná za prodej produktů nebo služeb za společnost. Jde o osobu, která obchoduje mezi společností a jejími zákazníky.