Facebook

Organizátor - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu organizátor.

Význam: Organizátor je osoba, která plánuje, organizuje a koordinuje aktivity a činnosti, aby se dosáhly cíle. Zajišťuje, aby úkoly byly splněny a aby se zabránilo chaosu.

ředitel

Ředitel je osoba zodpovědná za řízení a koordinaci činností, které jsou prováděny v organizaci. Je to vedoucí pracovník, který vede a vytváří strategii, usměrňuje činnosti, zajišťuje spravedlivý příst

obchodní vedoucí

Obchodní vedoucí jsou manažeři, kteří zodpovídají za úspěch obchodního úseku. Ve své práci zajišťují strategické plánování, řízení prodeje, řízení personálu, marketing a obchodní vyjednávání. Mají za

zprostředkovatel

Význam slova zprostředkovatel je osoba či instituce, která je schopna poskytnout služby, informace nebo přístup k určitému produktu.

pořadatel

Pořadatel je osoba, která zajišťuje průběh a organizaci události, akce nebo soutěže.

manažer

Manažer je odborník na řízení organizace, který zodpovídá za strategii, rozhodování, plánování a řízení činností a zdrojů.

aranžér

Aranžér je osoba, která vytváří hudební aranže, tedy způsob, jakým se kombinují zvuky, rytmy a melodie.

Podobná synonyma

vědoucí

Vědoucí: osoba s vysokou mírou poznání a porozumění; inteligentní, erudovaný a obeznámený s komplexními tématy.

vedoucí

Osoba zodpovědná za řízení a vedení lidí v pracovním prostředí.

obchodní

Obchodní znamená související s obchodem nebo obchodováním; obchodníci, obchodní činnosti a obchodní pravidla.

vedoucí (samozvaný)

Vedoucí samozvaný je někdo, kdo se cítí být nadřazený ostatním a jde ve svém přesvědčení až do extrému.

obchodní místo

Obchodní místo je místo, ve kterém se obchoduje se zbožím a službami, ať už fyzicky, nebo online.

vedoucí (sportovního) družstva

Vedoucí družstva je osoba zodpovědná za vedení týmu, organizaci tréninků a zastupování týmu při zápasech.

generální ředitel banky

Generální ředitel banky je odpovědný za řízení banky a vedení strategií, které povedou k dosahování jejích cílů.

stavovské sdružení (obchodní)

Stavovské sdružení je profesní organizace, která usiluje o ochranu zájmů jejích členů a zastupuje jejich obchodní zájmy.

vedoucí skupina

Vedoucí skupina je osoba, která vede a koordinuje práci skupiny, aby dosáhla konkrétních cílů.

transakce (obchodní)

Transakce je uzavření obchodu mezi dvěma stranami, které se dohodnou na výměně peněz za zboží nebo služby.

vedoucí místo

Vedoucí místo je pozice odpovědnosti za vedení týmu, řízení projektů a realizaci cílů.

vedoucí postavení

Vedoucí postavení je pozice vytvořená pro vedení, řízení a motivování ostatních.

obchodní zástupce

Obchodní zástupce je pracovník, který se zabývá prodejem produktů a služeb za účelem získání zisku pro firmu.

generální ředitel

Generální ředitel je vedoucí pracovník firemního managementu, který zodpovídá za řízení organizace.

ředitel školy

Ředitel školy je vysoce postavený činitel, který zastupuje a spravuje všechny činnosti v rámci školy a zajišťuje, aby byly splněny stanovené cíle.

obchodní dům (potravinářský)

Obchodní dům je prodejna potravin, kde se prodávají zboží, jako potraviny, nápoje, drogerie, oblečení a další.

vedoucí fakulty

Vedoucí fakulty je odpovědný za vedení fakulty, vedení jejích členů, plánování akademických programů a rozvoj fakulty.