Facebook

Zout se - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu zout se.

Význam: Zout se znamená obuv svléknout, aby bylo možné chodit bosky.

stáhnout si (boty)

Koupit si produkt (nejčastěji boty) online a stáhnout je na vlastní počítač.

sundat

Sundat: odstranit, odpojit, vyjmout, odmontovat, demontovat.

sejmout

Odebrat, vzít, sundat, odstranit nebo snížit.

vyvléci se <z čeho>

Vyvléci se: odstranit oblečení, obuvi či jiného předmětu z těla nebo z části těla.

vykroutit se

Vykroutit se znamená úspěšně uniknout nebo se vymanit z nějaké situace.

vyhnout se (povinnosti)

Vyhnout se znamená opustit nebo se vyvarovat povinnosti, činnosti nebo situace.

Podobná synonyma

nedostávat se <čeho>

Nedostávat se: jít proti směru, nedosáhnout cíle, neuspět.

odhlásit se <z čeho>

Odhlásit se znamená ukončit členství nebo registraci v něčem.

dávat <do čeho> (peníze)

Dávat peníze: vydávat peníze za něco, vyplácet peníze jiné osobě.

spodek <čeho>

Spodek je dno nebo základ něčeho, obvykle používaný pro podporu nebo zajištění stability.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: trvat na něčem; požadovat něco s odhodláním a pevnou vůlí.

zbavit se <čeho>

Odstranit, zbavit se čeho; opustit; zřeknout se; zbavit se účasti.

dostat se <z čeho>

Dostat se: získat přístup; dosáhnout cíle; dosáhnout místa.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout čeho je dosažení něčeho požadovaného; dosáhnout cíle, výsledku nebo určitého stavu.

stáhnout (kůži)

Stáhnout (kůži): odstranit kůži (obvykle jako součást zpracování masa).

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho: převzít moc a kontrolu nad čím.

nevšimnout si <čeho>

Nepozornost, nezaregistrování, nevšimnutí si čeho.

investovat <do čeho>

Investovat je vložit peníze do něčeho, co vám přinese budoucí zisky nebo užitek.

ujmout se <čeho>

Převzít na sebe odpovědnost za něco.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená získat myšlenky, informace nebo předpoklady z čehož/čeho.

promáčet (boty)

Promáčet znamená oblečení a boty nechávat vstřebat vodu, obyčejně do nich plavat.

zůstat <u čeho>

Význam slova zůstat je zůstat na stejném místě nebo v situaci, ve které se nacházíš.

plynout <co z čeho>

Plynout je pohyb něčeho proudem, jako například voda v řece.

nabýt <čeho>

Získat, stát se vlastníkem; získat právní účinky, stát se vlastníkem čehosi.

vyčistit (boty)

Odstranit nečistoty z bot a vyčistit je.

proniknout <do čeho>

Proniknout znamená dostat se dovnitř čehokoli, prozkoumat ho a dosáhnout pochopení jeho podstaty.

vyjmout <co z čeho>

Odstranit co z čeho, odpojit co od čeho, vyjmout co z čeho.

stáhnout (prsten)

Stáhnout prsten znamená zvednout prsten z místa, kde je uložen, a přenést ho jinam.

účastnit se <čeho>

Účastnit se znamená být součástí něčeho a účastnit se aktivním způsobem. Znamená to vykonávat konkrétní činnosti, poskytovat podporu nebo se účastnit v nějakém procesu.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se: dosáhnout cíle, plně dokončit.

využít <čeho> (negativně)

Využít negativně znamená činit zneužití, využívat nezákonně, či bez souhlasu.

zanechat <čeho>

Zanechat: opustit, nechat po sobě, nechat trvale existovat.

použít <co n. čeho>

Použít : využít něco k něčemu; umístit něco do něčeho; využít konkrétní věc k nějakému účelu.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho znamená dosáhnout úspěchu, dokončit něco, čeho jsme chtěli dosáhnout.