Facebook

Zničený - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu zničený.

Význam: Zničený = rozrušený, poškozený, zdevastovaný; nebo ztracený, zničený a bez naděje.

vyčerpaný

Vyčerpaný znamená po fyzické i psychické stránce vyčerpaný, vyčerpaný energii a silou, unavený a bez síly.

utahaný

Utažený: unavený, vyčerpaný, bez energie; ztrácí schopnost cítit nebo dělat něco.

uondaný

Uondaný je přídavek, který se používá k popisu něčeho, co je podivné, neobvyklé nebo zvláštní.

uhoněný

Uhoněný označuje pohyb, který je velmi rychlý, silný a energický.

uštvaný

Uštvaný: vyčerpaný, unavený; oslabený fyzickou či psychickou zátěží.

zchvácený

Zchvácený - vyčerpaný, ubohý, oslabený.

ztrápený

Ztrápený je stav plný smutku, pocitu beznaděje a bezmoci, který člověka nutí kapitulovat před životem.

utrápený

Utrápený znamená znechucený, zoufalý, frustrovaný, smutný, trápený, nepříjemný nebo zklamaný.

zdrcený

Zdrcený je stav plný beznaděje, vyvolaný tíživou zátěží, která je nedokáže unést.

zoufalý

Zoufalý je stav beznaděje, smutku a strachu, kdy člověk cítí, že nedokáže dosáhnout toho, po čem touží.

zkažený

Zkažený se obecně vztahuje k něčemu, co je fyzicky nebo morálně špatné, hnusné nebo zneužité.

zmařený

Neúspěšný, zmařený; přerušený, zastavený, zničený.

rozbitý

Rozbitý: zlomený nebo poškozený; rozdělený na menší části; zničený.

zdemolovaný

Zdemolovaný znamená rozbitý, zničený, poškozený.

zpustošený

Zpustošený: zničený, poškozený silou nebo jinak zničujícími silami.

zruinovaný

Zruinovaný znamená zničený, zoufale špatný stav, zpustošený, zničený, poničený, zkázonosný.

rozvrácený

Rozvrácený se vztahuje ke stavu úplného zmatku nebo chaosu, ve kterém je všechno rozbité, zničené nebo rozkladané.

obnovený

Obnovený znamená, že něco bylo znovu vytvořeno nebo obnoveno do původního stavu.

Podobná synonyma

zkažený (vzduch)

Zkažený vzduch je vzduch, který je plný škodlivin, nečistot a jiných látek, které mohou být škodlivé pro lidské zdraví.

zkažený (mravně)

Zkažený má význam nespravedlivý, podlý nebo nečestný; je to člověk, který se chová špatně a který se nedrží morálních zásad.

citově vyčerpaný

Citové vyčerpání je stav psychické únavy, který může vyplývat z náročných emocionálních situací.

rozbitý stroj

Stroj, který nemůže být použit k provádění svého původního účelu, protože je poškozen, nebo jeho části jsou zničené.

vyčerpaný (nervově)

Vyčerpaný znamená vyčerpáním sil a energie, unavený až vyčerpaný nervově.