Facebook

Uhoněný - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu uhoněný.

Význam: Uhoněný označuje pohyb, který je velmi rychlý, silný a energický.

vyčerpaný

Vyčerpaný znamená po fyzické i psychické stránce vyčerpaný, vyčerpaný energii a silou, unavený a bez síly.

zničený

Zničený = rozrušený, poškozený, zdevastovaný; nebo ztracený, zničený a bez naděje.

utahaný

Utažený: unavený, vyčerpaný, bez energie; ztrácí schopnost cítit nebo dělat něco.

uondaný

Uondaný je přídavek, který se používá k popisu něčeho, co je podivné, neobvyklé nebo zvláštní.

uštvaný

Uštvaný: vyčerpaný, unavený; oslabený fyzickou či psychickou zátěží.

zchvácený

Zchvácený - vyčerpaný, ubohý, oslabený.

unavený

Unavený znamená vyčerpaný, únavou a fyzickou nebo psychickou zátěží.

utrmácený

Utrmácený se vztahuje k osobě, která je fyzicky nebo psychicky vyčerpaná, unavená a zničená.

Podobná synonyma

vyčerpaný (nervově)

Vyčerpaný znamená vyčerpáním sil a energie, unavený až vyčerpaný nervově.

citově vyčerpaný

Citové vyčerpání je stav psychické únavy, který může vyplývat z náročných emocionálních situací.