Facebook

Utahaný - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu utahaný.

Význam: Utažený: unavený, vyčerpaný, bez energie; ztrácí schopnost cítit nebo dělat něco.

vyčerpaný

Vyčerpaný znamená po fyzické i psychické stránce vyčerpaný, vyčerpaný energii a silou, unavený a bez síly.

zničený

Zničený = rozrušený, poškozený, zdevastovaný; nebo ztracený, zničený a bez naděje.

uondaný

Uondaný je přídavek, který se používá k popisu něčeho, co je podivné, neobvyklé nebo zvláštní.

uhoněný

Uhoněný označuje pohyb, který je velmi rychlý, silný a energický.

uštvaný

Uštvaný: vyčerpaný, unavený; oslabený fyzickou či psychickou zátěží.

zchvácený

Zchvácený - vyčerpaný, ubohý, oslabený.

opotřebovaný

Opotřebovaný se obvykle používá k popisu věci, která je opotřebována, zničena nebo jinak poškozena.

sešlý

Sešlý se vztahuje k něčemu, co je opotřebované, zastaralé nebo sešlé.

obnošený

Opotřebený, ošoupaný; vystavený častému používání a případnému poškození.

chatrný

Slovo chatrný může být vyjádřeno jako slabý, křehký, nedostatečný nebo neúplný.

vysílený

Vysílený znamená úplně vyčerpaný, unavený až vyčerpaný do úplného vyčerpání.

udřený

Udřený se odkazuje na stav, kdy je něco únavou, námahou nebo špatnou zkušeností zcela vyčerpané.

Podobná synonyma

vyčerpaný (nervově)

Vyčerpaný znamená vyčerpáním sil a energie, unavený až vyčerpaný nervově.

sešlý člověk

Sešlý člověk je člověk s oslabenou fyzickou schopností, který je méně schopen provádět fyzické aktivity.

chatrný (znalosti)

Chatrný je používaný pro popis nedostatečných, slabých nebo nedostatečných znalostí.

kůň (starý, sešlý)

Starý, sešlý kůň je obecně označení pro koně, který má vyšší věk a jeho síla a výkonnost se snížila.

vůz (chatrný)

Chatrný vůz je stará a nevyhovující dopravní konstrukce, která je neudržovaná a velmi zanedbaná.

chatrný (oděv)

Chatrný oděv je velmi slabý, nepoužitelný a vybledlý oděv, často prošlý časem.

citově vyčerpaný

Citové vyčerpání je stav psychické únavy, který může vyplývat z náročných emocionálních situací.