Facebook

Uštvaný - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu uštvaný.

Význam: Uštvaný: vyčerpaný, unavený; oslabený fyzickou či psychickou zátěží.

vyčerpaný

Vyčerpaný znamená po fyzické i psychické stránce vyčerpaný, vyčerpaný energii a silou, unavený a bez síly.

zničený

Zničený = rozrušený, poškozený, zdevastovaný; nebo ztracený, zničený a bez naděje.

utahaný

Utažený: unavený, vyčerpaný, bez energie; ztrácí schopnost cítit nebo dělat něco.

uondaný

Uondaný je přídavek, který se používá k popisu něčeho, co je podivné, neobvyklé nebo zvláštní.

uhoněný

Uhoněný označuje pohyb, který je velmi rychlý, silný a energický.

zchvácený

Zchvácený - vyčerpaný, ubohý, oslabený.

vysílený

Vysílený znamená vyčerpaný silami a energií, unavený až vyčerpaný.

udřený

Udřený označuje stav, kdy někdo má pocit únavy, vyčerpání a únavu způsobenou fyzickou nebo psychickou námahou.

zmožený

Fyzicky i psychicky vyčerpaný, unavený, oslabený; bez energie a síly.

utrmácený

Utrmácený - vyčerpaný, unavený; vyčerpaný až do úplného vyčerpání, vyčerpaný k prasknutí.

Podobná synonyma

vyčerpaný (nervově)

Vyčerpaný znamená vyčerpáním sil a energie, unavený až vyčerpaný nervově.

citově vyčerpaný

Citové vyčerpání je stav psychické únavy, který může vyplývat z náročných emocionálních situací.