Facebook

Zkažený (vzduch) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu zkažený (vzduch).

Význam: Zkažený vzduch je vzduch, který je plný škodlivin, nečistot a jiných látek, které mohou být škodlivé pro lidské zdraví.

ztuchlý

Ztuchlý je přídavné jméno, které označuje věci nebo situace, které jsou nečinné a bez života.

zpátečnický

Zpátečnický se vztahuje ke všemu, co se vrací zpět, například platba nebo doprava.

zaostalý

Zaostalý je označení pro něco, co je zastaralé, pozadu nebo neplatné.

Podobná synonyma

duševně zaostalý

Duševně zaostalý je člověk, který má intelektuální postižení obvykle způsobené vrozenou poruchou nebo trauma.

mentálně zaostalý

Mentálně zaostalý je vyjádření pro člověka se zhoršeným intelektuálním vývojem, který je odlišný od očekávaného v jeho věku.