Facebook

Zlámat <co> - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu zlámat <co>.

Význam: Zlámat: rozbít, zničit, způsobit trvalé poškození.

přelomit

Přelomit znamená opustit staré a začít něco nového, změnit směr nebo přístup.

ohnout

Ohnout znamená přivést něco do jiného tvaru, například kov, drát nebo dřevo, tak aby byl schopen se vrátit do původní polohy.

zničit <co>

Zničit: zcela zrušit, zahubit či zničit existenci čeho.

rozbít

Rozbít znamená fyzicky rozdělit nebo roztříštit na menší části.

zkazit

Pokazit, zhoršit, znehodnotit.

zmařit

Zmařit znamená zrušit, zničit nebo zabránit splnění něčeho.

zdolat

Dosáhnout cíle nebo výsledku poté, co se čelí obtížím, znamená "zdolat" to.

překonat (odpor)

Překonat odpor znamená bojovat proti němu a porazit ho.

přemoci

Přemoci znamená porazit, překonat, vyhrát nad něčím nebo někým.

zkrušit <koho>

Zkrušit znamená ukončit nebo omezit jeho činnost, často násilným způsobem.

zdrtit

Zdrtit znamená přivést k zemi silou, okamžitě způsobit fyzickou bolest nebo psychický šok.

Podobná synonyma

značkovat <koho>

Značkovat znamená označit někoho nebo něco určitými předem stanovenými znaky nebo značkami.

podezírat <koho>

Podezírat znamená vyvozovat předpoklady, že se něco zlého nebo nepravdivého děje u dané osoby.

zbít <koho>

Zbít koho: fyzickým násilím na někoho způsobit zranění nebo bolest.

zkritizovat <koho>

Zkritizovat znamená upřímně a konstruktivně vyjádřit svůj názor na jeho činnosti, postoje a myšlenky.

vysvobozovat <koho> (penězi)

Vysvobozovat znamená poskytnout prostředky k zaplacení, aby se někdo osvobodil z finančního závazku.

vypuzovat <koho>

Vypuzovat znamená násilně odstranit, vyhnat nebo vyřadit kohokoliv.

porazit <koho>

Zvítězit nad někým, zvládnout, zdolat něco, co vyžaduje vytrvalost, schopnosti nebo dovednosti.

zaútočit <na koho>

Fyzické nebo psychické napadení, aby se dosáhlo nějakého cíle nebo aby se někomu uškodilo.

čekat <na koho>

Očekávat něčí příchod nebo akci, čekat na výsledek nebo událost.

získat <koho pro co>

Získat: dostat, získat něco nebo někoho prostřednictvím úsilí, činů nebo úspěchu.

utlačovat <koho>

Utlačovat znamená přísně omezovat nebo zneužívat moc nad druhými lidmi, aby se zabránilo jejich svobodě, rovnosti nebo právům.

útočit <na koho>

Útočit znamená fyzicky nebo psychicky napadat někoho.

žádat <koho o co>

Žádat: Požadovat či prosit o něco; získat něco tím, že se o to požádá.

ohnout <co>

Ohnout znamená přivést do jiného tvaru pomocí síly.

vykrádat <koho>

Vykrádat znamená ukrást někomu věci nebo peníze.

poškodit <koho>

Poškodit : učinit škodu, zranit, ublížit, naškodit.

doběhnout <koho>

Doběhnout - doběhnout k někomu fyzicky, aby se s ním setkal/a.

zkazit se

Zkazit se znamená udělat něco špatného a získat si příšernou pověst nebo mít špatnou reputaci.

obmyslit <koho čím>

Obmyslet znamená vymyslet, vymýšlet či vymyšlenou záležitost uskutečnit.

přesvědčit <koho>

Uvést někoho do přesvědčení, že něco je pravda nebo správné.

rozmazlovat <koho>

Rozmazlovat znamená dávat někomu neustálou pozornost a přízeň, obdarovávat ho dárky a laskavostmi.

následovat <koho>

Jít za někým, činit to, co on/ona dělá; dodržovat jeho/její pokyny a postupy.

uklidnit <koho>

Usmířit/utišit/uklidnit ; přinést klid a uvolnění, aby se cítil lépe.

pohnout <koho>

Pohnout znamená vzbudit k činnosti nebo změnit názor nebo postoj.

chlácholit <koho>

Chlácholit znamená pomáhat někomu v těžké situaci, povzbuzovat, uklidňovat a podporovat ho.

zničit se

Zničit se znamená úmyslně se zbavit života nebo způsobit si fyzické nebo psychické újmu.

zrovnoprávnit <koho n. co>

Zrovnoprávnit znamená dát stejná práva nebo stejný status těm, kteří byli obecně považováni za nedostateční.

nominovat <koho>

Nominovat znamená oficiálně navrhnout jeho kandidaturu na nějakou funkci nebo pozici.

doprovodit <koho>

Doprovodit znamená provázet někoho, aby se dostal tam, kam potřebuje.