Facebook

Zlámat <co> - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu zlámat <co>.

Význam: Zlámat: rozbít, zničit, způsobit trvalé poškození.

přelomit

Přelomit znamená opustit staré a začít něco nového, změnit směr nebo přístup.

ohnout

Ohnout znamená přivést něco do jiného tvaru, například kov, drát nebo dřevo, tak aby byl schopen se vrátit do původní polohy.

zničit <co>

Zničit: zcela zrušit, zahubit či zničit existenci čeho.

rozbít

Rozbít znamená fyzicky rozdělit nebo roztříštit na menší části.

zkazit

Pokazit, zhoršit, znehodnotit.

zmařit

Zmařit znamená zrušit, zničit nebo zabránit splnění něčeho.

zdolat

Dosáhnout cíle nebo výsledku poté, co se čelí obtížím, znamená "zdolat" to.

překonat (odpor)

Překonat odpor znamená bojovat proti němu a porazit ho.

přemoci

Přemoci znamená porazit, překonat, vyhrát nad něčím nebo někým.

zkrušit <koho>

Zkrušit znamená ukončit nebo omezit jeho činnost, často násilným způsobem.

zdrtit

Zdrtit znamená přivést k zemi silou, okamžitě způsobit fyzickou bolest nebo psychický šok.

Podobná synonyma

potlačovat (odpor)

Potlačovat odpor znamená bránit nebo omezovat něčí schopnost odporovat, protestovat nebo se bránit.

přitlačit <koho> (ke zdi)

Fyzicky donutit osobu, aby se dostala co nejblíže ke zdi.

honit <koho>

Honit je vyjádření pro pronásledování druhé osoby, aby dosáhla/zabránila něčemu nebo unikla/dostala se do něčeho.

přejet <koho>

Přejet znamená vyjádřit někomu přání štěstí a úspěchu. Je to jedna z nejstarších form lidského přátelství a dobré vůle.

zahánět <koho>

Zahánět: vymýtit, odstranit, zbavit se (něčeho/někoho).

hnát^5 <koho> (pryč)

Hnát znamená násilně vyhánět někoho pryč, donutit jej opustit místo.

hubovat <koho>

Vyjadřovat se vysmívavě, ponižujícím způsobem nebo kritizovat někoho.

zpozorovat <koho n. co>

Pozorovat: vyhledávat, zaznamenávat a analyzovat pozorovatelné jevy.

zaútočit <na koho>

Zaútočit znamená fyzicky nebo verbálně napadnout někoho.

požádat <koho o co>

Požádat = prosit někoho o něco; žádat o pomoc, předmět, informace nebo další služby.

ukrývat <koho n. co>

Ukrývat znamená skrýt, schovat někoho nebo něco před ostatními, zamaskovat, skrýt pravdu o něčem.

obrat^5 <koho o co>

Obrat je změna ve směru nebo výsledku činnosti. Může být vyžadován k dosažení cíle, nebo k získání výhody.

zdravit <koho>

Zdravit znamená pozdravit člověka slůvky nebo gestem jako pozdrav.

uvést <koho>

Uvést: dát do pohybu nebo přítomnosti, představit, zahrnout do plánu nebo zákona.

zamilovat se <do koho>

Zamilovat se znamená projevit silnou lásku a touhu po tom druhém.

dohonit <koho>

Dohonit znamená dosáhnout stejného postavení, rychlosti nebo úrovně jako někdo jiný.

ohnout se

Ohnout se znamená změnit tvar tělesa nebo objektu tak, že jeho vnitřní části se přetáhnou po jeho obvodu.

zahubit <koho>

Zahubit znamená fyzicky usmrtit nebo zničit.

vybrat <koho>

Vybrat znamená vyčlenit jednu osobu nebo věc z více možností.

obmyslit <koho čím>

Obmyslet znamená vymyslet, vymýšlet či vymyšlenou záležitost uskutečnit.

vykořisťovat <koho>

Vykořisťování je velmi závažné zneužívání moci jedné strany nad druhou, často získávaním materiálních výhod nebo vytvářením nevyváženého poměru.

vyučovat <koho>

Vyučovat znamená učit, instruovat a poskytovat informace konkrétní osobě.

vyřadit <koho n. co>

Vyřadit: odejmout, odstranit, vyjmout z hry.

odbýt <koho> (vtipně)

Odbýt = odepřít někomu pozornost a respekt a předstírat, že nejsi doma.

prohlížet <koho>

Prohlížet: pozorovat, pečlivě zkoumat nebo se zabývat vyšetřováním.

rozdráždit <koho>

Rozdráždit znamená vyvolat nepříjemné emoce nebo vzrušení u druhého člověka.

mávat <na koho>

Mávat znamená rukou zdravit nebo naznačit pozdrav, vítání, zájem nebo souhlas.

přinutit <koho k čemu>

Učinit někoho nuceným k nějakému činu či akci; donutit někoho k něčemu.

dostat <koho>

Dostat: obdržet, získat (něco/někoho).

přenést <co na koho>

Přenést znamená převést něco na někoho jiného.