Facebook

Rýpat <do koho> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu rýpat <do koho>.

Význam: Rýpat (do někoho) znamená kritizovat či soudit někoho nebo něco.

bodat

Bodat znamená zasahovat něčí tělo bodnutím, často s úmyslem zranit, zabít nebo vystrašit.

šťouchat

Šťouchat znamená lehce něco šimrat, kopat do něčeho nebo někoho hřebíkem či jinou malou předmětovou věcí.

šťárat se

Šťárat se je činnost, kterou lidé provádějí, aby našli něco, co potřebují, nebo aby zjistili informace.

vyhlubovat

Vyhlubovat znamená vyhloubit, vytvářet v hlubší úrovni nebo zařezávat do povrchu.

hloubit

Hloubit je činnost, při které se provádí vrtání, kopání a těžba do hlubších vrstev, aby se vytvořil otvor nebo průchod.

vyrývat

Vyrývat je technika, která se používá k vytváření reliéfních obrazců nebo vzorů do kovu, dřeva nebo jiného materiálu.

dobírat si <koho>

Dobírat si znamená při každé příležitosti vyzvídat další informace o něčem (nejčastěji o člověku) nebo dotazovat se na něco.

Podobná synonyma

trestat <koho>

Trestat je postihovat osobu za provedení určitého zločinu, obecně za porušení zákona.

dohonit <koho>

Dohonit znamená vyčerpat danou osobu ve vzdálenosti, kterou mezi sebou máte.

mentorovat <koho>

Mentorovat znamená poskytovat radu, podporu a vedení osobě, která se učí něco nového.

odrazovat <koho od čeho>

Odrazovat znamená působit proti něčímu cíli či snaze, bránit jeho dosahování.

zmocnit se <koho>

Zmocnit se: získat/osvojit si moc nad něčím/někým.

podceňovat <koho>

Podceňovat znamená znevažovat jeho schopnosti, úspěchy nebo vlastnosti.

vydržovat <koho>

Vydržovat znamená podporovat nebo stát při někom, i když se situace zhoršuje.

uctívat <koho n. co>

Uctívat znamená projevovat úctu, obdiv a oslavovat někoho nebo něco.

znetvořit <koho n. co>

Znetvořit: deformovat, poškodit vzhled něčího/čeho.

oslavit <koho>

Oslavit: projevit někomu uznání a pozornost; vyjádřit radost a úctu.

parodovat <koho n. co>

Parodovat znamená vytvářet humornou imitaci něčeho či někoho.

zastat se <koho>

Zastat se někoho znamená podporovat ho, stát se jeho obhájcem a bránit jeho práva.

počítat <koho kam>

Počítat jest prováděním matematických operací s čísly, které jsou určeny k tomu, aby se dospělo k danému výsledku.

opatrovat <koho>

Starat se o někoho, vykonávat péči, být jeho dobrým průvodcem a pomáhat mu či jí s potřebami.

žalovat <na koho>

Žalovat: stěžovat si na někoho/něco před soudem nebo jinou autoritou.

zvolit <koho>

Zvolit je výběr určitého člověka či věci z více možností.

doléhat <co na koho>

Doléhat – přenášet se (např. zvuk, vůně) na větší vzdálenost, často v pomalém a nenápadném tempu.

zlobit <koho>

Zlobit se - projevovat nepřátelské, nespokojené chování k někomu; ukazovat neupřímnost, nespravedlnost a agresi.

pobídnout <koho k čemu>

Pobídnout znamená motivovat někoho k něčemu, aby se do toho pustil.

šatit <koho>

Šatit znamená oblékat nebo oblékat někoho: přikrývat ho/ji oděvy, aby byl/a vhodně oblečený/a.

vyloučit <koho z čeho>

Vyloučit znamená odstranit nebo vyřadit někoho nebo něco z něčeho.

bít <koho>

Bít znamená fyzicky napadat a ublížit druhé osobě.

přesvědčovat <koho o čem>

Přesvědčovat znamená přesvědčit ostatní o něčem prostřednictvím argumentů a důkazů.

chytit <koho n. co>

Získat nebo uchopit, často fyzicky, někoho nebo něco.

nasytit <koho>

Nasytit znamená naplnit, uspokojit jeho hlad nebo žízeň.

střelit <koho>

Střelit znamená zasáhnout danou osobu něčím jako je střela, kulka, projektil nebo náboj.

burcovat <koho n. co>

Burcovat: vzbuzovat pozornost, povzbuzovat k činu.

přistihnout <koho>

Uvidět někoho při něčem nepovoleném nebo protizákonném a mít toto pozorování potvrzené.

dohlížet <na koho>

Dohlížet znamená pečovat o něj, dohlížet na něj, dbát na to, aby dělal to, co má.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout: přimět k pohybu, změnit stávající situaci; vyvolat jednání nebo změnu.