Facebook

Zdravit <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu zdravit <koho>.

Význam: Zdravit znamená vyjádřit pozdrav člověku s úsměvem nebo pohlazením.

pohupovat (nohama)

Pohupovat se znamená pomaličku se pohybovat nohama nahoru a dolů, často doprovázené mírným kyvadlovým pohybem.

pokyvovat

Pokyvovat znamená hýbat hlavou jako souhlas, či odmítnutí.

klátit

Klátit je obecně používaný výraz pro pohyb něčího těla těsně nad podkladem.

kynout <komu>

Kynout znamená zvyšovat intenzitu nějakého pocitu nebo výrazu, např. hněvu, strachu, vzteku, bolesti nebo zoufalství.

přitakávat

Přitakávat je souhlasit s názorem, připustit nebo schválit něco.

přisvědčovat

Přisvědčovat znamená souhlasit s něčím, schvalovat to a podporovat to.

souhlasit

Souhlasit znamená vyjádřit s něčím, nebo s někým souhlas, většinou v podobě schválení nebo podpory.

Podobná synonyma

zbývat <co komu>

Zbývat: zůstávat, přetrvávat, zůstat nedotčený, být k mání.

zasáhnout <proti komu>

Zasáhnout znamená postavit se proti němu a vyjádřit nesouhlas s jeho jednáním.

pomoci <komu s čím> navíc

Pomoci komu s čím navíc: poskytnout jim více než je nezbytné, aby dosáhli svého cíle.

uráčit se <komu>

Učinit někomu čest zúčastněním se jeho oslavy, akce, události či společenské události.

poskytnout ubytování <komu>

Poskytnout ubytování je nabídnout přístřeší někomu.

vyhovět <komu>

Vyhovět znamená splnit požadavek nebo přání druhé osoby.

naliskat <komu>

Naliskat znamená někoho fyzicky napadnout nebo někomu ublížit.

vemlouvat se <komu>

Vemlouvat se znamená prosit někoho o pomoc, o něčí souhlas nebo o nějakou milost.

uložit <komu> (daň)

Platit (daň) komu - znamená převést finanční prostředky na účet dané osoby.

komíhat (nohama)

Komíhat nohama je pohyb s rychlými, veselými a lehkými výškovými skoky s krátkými přestávkami mezi nimi.

navléci <co komu>

Navléci = obléci na tělo, obléknout.

účtovat <co komu>

Účtovat znamená vést účetní doklady, zaznamenat finanční transakce a vyúčtovat jejich výsledek.

zošklivit se <co komu>

Udělat si nevzhledný vzhled; vyvolat špatný dojem.

odkazovat <ke komu n. čemu>

Poukazovat na něčí myšlenky či činy, nebo na to, čemu by se mělo vyhnout.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělovat informaci nebo významnou událost někomu.

přisoudit <co komu>

Přisoudit: dát někomu nebo něčemu něco (např. odpovědnost, právo, jméno).

polichotit <komu>

Polichotit znamená říci něco příjemného, aby člověk pocítil uspokojení nebo pochvalu.

spílat <komu>

Spílat znamená ponižovat, urážet nebo kritizovat někoho.

prokázat <komu> (službu)

Prokázat službu znamená poskytnout mu výhody, pomoc či podporu.

nalhat <co komu>

Nalhat je slovní spojení, které znamená lhát někomu nebo něčemu. Jde o úmyslné lhaní k tomu, aby byla získána výhoda.

nabít <komu>

Dát někomu energii, silu nebo motivaci; podpořit, obohatit ho nebo ho povzbudit k dalším činům.

nadávat <komu>

Nadávat znamená vyjadřovat znevažující nespokojenost nebo zlost slovním útokem.

tkvět <komu> v mysli

Tkvět v mysli znamená být vyrytý hluboko v mysli, zůstat i po dlouhou dobu v paměti.

postoupit <co komu>

Postoupit znamená předat to co komu na základě nějakého rozhodnutí či dohody.

vypravovat <co komu>

Vypravovat znamená rámci ústní komunikace vyprávět něco druhé osobě.

naznačovat <co komu>

Naznačovat znamená dávat náznaky, či napovídat druhé osobě, že se něco děje nebo má dělat.

vynadat <komu>

Vynadat někomu znamená ostře ho kritizovat a zpochybňovat jeho činy nebo postoje.

stačit <co komu>

Stačit: dostatečně uspokojit, poskytnout to, co je potřeba.