Facebook

Radit <komu> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu radit <komu>.

Význam: Radit je dávat návody, doporučení, rady, zkušenosti či poučení pro jiné.

radit se <s kým>

Radit se znamená poradit se s někým o něčem, získat jeho názor a možná i pomoc.

tázat se na radu

Ptát se na radu; získat informace o něčem nebo poradit se s někým o tom, co je třeba udělat.

poskytovat (rady)

Poskytovat rady - vyjádřit svůj názor, poradit ostatním a pomoci jim vyřešit jejich problémy.

Podobná synonyma

poskytovat subvence

Poskytovat subvence znamená dotovat určitou činnost nebo organizaci peněžitými prostředky.

poskytovat podporu

Poskytovat podporu znamená dávat jinému člověku nápovědu, pomoc nebo motivaci.

radit <komu>

Poradit někomu: nabídnout informace či názor, aby dotyčný mohl vyřešit konkrétní problém nebo se rozhodnout.

poskytovat

Poskytovat znamená dávat nebo dodávat něco někomu.

vědět si rady

Vědět si rady je schopnost rozumně a efektivně řešit problémy a překonávat překážky bez nutnosti obracet se na druhé.

radit se

Radit se znamená diskutovat a porovnávat názory s druhými osobami, aby se získala více informací při rozhodování.

dát <komu> radu

Poradit někomu, jak se zachovat, co udělat nebo co si myslet.

dávat rady

Poradit někomu, jak postupovat v dané situaci, aby bylo možné dosáhnout nejlepších výsledků.

dávat <komu> (rady)

Dávat rady je udělování porad nebo rad k něčemu konkrétnímu komu.

poskytovat (ovoce)

Dávat, přinášet nebo nabízet ovoce.

poskytovat <co komu>

Poskytovat znamená dávat něco komu, co potřebuje nebo očekává.

poskytovat <co>

Poskytovat znamená dát někomu něco nebo mu poskytnout podporu.

poskytovat údaje

Poskytovat údaje znamená zprostředkovat informace, data nebo zdroje konkrétním lidem nebo skupinám.

radit se <o čem>

Poradit se s někým o čemkoliv, získat názor nebo pomoc.

radit

Radit znamená dávat rady, poradit, návrhy a doporučení, aby se někomu pomohlo rozhodnout.

tázat se

Tázat se znamená ptát se na něco s cílem získat informace nebo pochopit něco nového.

poskytovat záruku

Poskytovat záruku znamená garantovat, že produkt bude fungovat správně po dobu určitého časového období.

člen městské rady

Člen městské rady je osoba, která zastupuje a zodpovídá za veřejné zájmy v obci a je zvolená občany.

radit <co komu> (tajně)

Radit znamená nabízet názor nebo radu, aby se pomohlo druhému rozhodnout, co je pro něj nejlepší.

poskytovat útěchu

Poskytovat útěchu je projevovat oporu, pochopení a povzbuzení někomu, kdo je v tíživé situaci.

poskytovat služby

Poskytovat služby znamená poskytovat užitečnou podporu, jako například poradenství, údržbu nebo servis.