Facebook

Klátit - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu klátit.

Význam: Klátit je obecně používaný výraz pro pohyb něčího těla těsně nad podkladem.

lomcovat

Lomcovat znamená přesouvat, přeskupovat nebo měnit pořadí; často se používá v kontextu úpravy slov nebo přísloví.

zmítat

Zmítat znamená prudce pohybovat, otáčet nebo třít se.

cloumat

Cloumat je starořecké slovo pro složitý, nepřehledný systém, který je obtížné pochopit.

srážet (ořechy)

Srážet znamená oddělit ořechy od jejich skořápek, často mechanicky nebo ručně.

setřásat

Setřásat znamená odstranit nebo odstranit něco silou.

souložit

Souložit je sexuální akt, při kterém se dva lidé spojí intimně a pohlavně.

pohupovat (nohama)

Pohupovat se znamená pomaličku se pohybovat nohama nahoru a dolů, často doprovázené mírným kyvadlovým pohybem.

pokyvovat

Pokyvovat znamená hýbat hlavou jako souhlas, či odmítnutí.

kynout <komu>

Kynout znamená zvyšovat intenzitu nějakého pocitu nebo výrazu, např. hněvu, strachu, vzteku, bolesti nebo zoufalství.

zdravit <koho>

Zdravit znamená vyjádřit pozdrav člověku s úsměvem nebo pohlazením.

přitakávat

Přitakávat je souhlasit s názorem, připustit nebo schválit něco.

přisvědčovat

Přisvědčovat znamená souhlasit s něčím, schvalovat to a podporovat to.

souhlasit

Souhlasit znamená vyjádřit s něčím, nebo s někým souhlas, většinou v podobě schválení nebo podpory.

Podobná synonyma

dát výstrahu <komu>

Udělit varování člověku jako předzvěst potenciálního trestu za jeho jednání.

řadit <koho k čemu>

Řadit znamená uspořádat něco do určitého pořádku nebo podle určitého klíče.

propouštět <koho>

Propouštět znamená propustit zaměstnance z práce.

dostat <co z koho> (násilím)

Získat násilím něco od někoho.

ostouzet <koho>

Ostouzet: zesměšnit nebo ponižovat někoho veřejně.

obléci <koho>

Připojit oděv k tělu. Například: obléci se, obléci koho.

mávat <na koho>

Mávat znamená rukou zdravit nebo naznačit pozdrav, vítání, zájem nebo souhlas.

pomoci <komu>

Pomoci: poskytovat někomu podporu nebo asistenci.

zrovnoprávnit <koho n. co>

Zrovnoprávnit znamená dát stejná práva nebo stejný status těm, kteří byli obecně považováni za nedostateční.

přenechat <co komu>

Přenechat: dát něčemu druhému do vlastnictví, do péče, do užívání.

navnaďovat <koho>

Navnadit znamená přesvědčovat a přimět k něčemu, obvykle k nákupu nebo užití něčeho.

oslepit <koho>

Oslepit znamená udělat toho člověka nebo zvíře slepým nebo oslabeným zrakovou schopností.

burcovat <koho n. co>

Burcovat: vzbuzovat pozornost, povzbuzovat k činu.

poroučet <komu>

Poroučet znamená dát povel, aby se něco udělalo.

proklínat <koho n. co>

Proklínat je vyjadřovat nenávist a odpor k někomu nebo něčemu. Jde o silné znevažující prohlášení, které může být za určitých okolností neslušné.

namluvit <co komu>

Namluvit - sdělit někomu něco verbálně, říci mu to.

difamovat <koho n. co>

Difamovat znamená šířit nepravdivé informace o někom či něčem, aby se jeho či jeho reputace poškodila.

překvapit <koho čím>

Překvapit: přivést někoho nečekaně do stavu šoku či nadšení pomocí neočekávaného jednání či akce.

štvát <koho>

Štvát znamená šikanovačně, urážlivě nebo vyhrožujícím způsobem napadat, kritizovat nebo provokovat kohokoli.

začít nadávat <komu>

Začít nadávat znamená začít s hrubými slovy obviňovat či urážet danou osobu.

vyprovokovat <koho>

Vyprovokovat: způsobit, aby se někdo začal chovat agresivně nebo se vystavil zvýšenému riziku.

darovat <co komu>

Darovat znamená věnovat nebo předat něco druhému člověku bez nároku na protihodnotu.

uznat <komu> (zkoušku)

Uznat (zkoušku) znamená přiznat, že dotyčná osoba získala potřebné znalosti a schopnosti, aby splnil požadavky zkoušky.

znepokojit <koho>

Znepokojit znamená vyvolat u někoho strach či úzkost.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout znamená změnit pozici, směr nebo postoj.

vymluvit <co komu>

Vymluvit znamená odmítnout to, co někdo řekl, nebo navrhl.

uvidět <koho n. co>

Uvidět znamená spatřit někoho nebo něco pomocí zrakového smyslu.

následovat <koho kam>

Jít po někom nebo něčem, co je před námi; sledovat jeho nebo jeho pokyny a postupovat podle nich.

zmítat se

Náhlé a silné otřesy těla a pohyby, které se nedají ovládat, jako reakce na nepříjemné zážitky.

zburcovat <koho>

Zburcovat znamená probouzet někoho nebo něco, aby se vzchopil/o nebo zlepšil.