Facebook

Obrušovat - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu obrušovat.

Význam: Obrusovat: odstraňovat nepravidelnosti a nerovnosti broušením, aby byla povrchová úprava hezčí.

tříbit (chování)

Tříbit znamená vyvíjet pečlivou péči, aby se chování nebo schopnosti zlepšily.

zdokonalovat

Zdokonalovat se znamená vylepšovat a zlepšovat sebe sama nebo své schopnosti.

brousit (kámen)

Broušení je technika, která má za cíl zlepšit hladkost, tvar a vzhled kamene, kovu nebo jiného materiálu.

vybrušovat

Vybrušování je technika pro leštění a zdokonalování povrchu pomocí brusných materiálů.

hladit

Hladit je dotýkat se něčího nebo něčeho jemně, aby se uvolnil napětí nebo udělal radost.

ohlazovat

Ohlazovat znamená udělat něco opatrně, případně zjemnit nějakou věc.

uhlazovat

Uhlazovat znamená dávat něčemu souvislou, dokonalejší podobu - upravovat, zdokonalovat.

omílat

Omílat je opakovat, připomínat, citovat nebo vyslovovat opakovaně.

zdrsňovat

Zdrsňovat znamená, aby se něco stalo ostré, méně měkké, tvrdší nebo sušší. Může se to také použít pro slovní výrazy, což znamená, že se zvýší intenzita.

Podobná synonyma

nemístný (chování)

Nemístné chování je chování, které je nevhodné a nezdvořilé a neodpovídá situaci.

brousit (kosu)

Brousit znamená leštit nebo brousit nůžky, nože nebo jiné předměty pomocí brusného papíru nebo kamene.

unfair (chování)

Nespravedlivé chování, které nerespektuje obecné zásady spravedlnosti a férovosti.

vytříbit (chování)

Vytříbit znamená vybrousit a zdokonalit chování, aby se dostalo na vyšší úroveň.

dobré chování

Dobré chování je společensky akceptovatelné správné jednání, které zahrnuje respekt, úctu a ohleduplnost k ostatním.

chování

Chování je způsob, jakým se jednotlivci zachovávají a jak se navenek projevují.

vyviklat (kámen)

Vyviklat kámen znamená jeho zpracování, například vyhloubení nebo vykroužení do požadovaného tvaru.

tříbit <co>

Tříbit znamená odstraňovat nežádoucí vlastnosti nebo zlepšovat něco na základě přesného zkoumání a oprav.

brousit

Brousit je způsob opracování povrchu kovu nebo jiného materiálu, pomocí brusky, aby se dosáhlo požadovaného tvaru a hladkosti.

tříbit se

Tříbit se znamená zdokonalovat se, zlepšovat se a posouvat vpřed v osobním i pracovním životě.

náhrobní kámen

Náhrobní kámen je kamenický výtvor, který se umísťuje na hrob jako památka na zesnulou osobu.

naložit (do kamen)

Naložit (do kamen): přenést kameny na místo, kde jsou potřeba.

chytit (kámen)

Uchopit, sevřít nebo držet kámen.

vybrousit (kámen)

Vybrousit znamená odstranit všechny nerovnosti na povrchu kamene díky brusnému nástroji.

tříbit

Tříbit znamená odstraňovat všechno nepotřebné, zdokonalovat a zušlechťovat.

jemnost (chování)

Jemnost je chování založené na ohleduplnosti, citlivosti a soucítění s druhými.

tříbit (rozum)

Tříbit rozum je proces vylepšování schopností logického myšlení, kritického uvažování a sebeovládání.

zdokonalovat <co>

Zdokonalovat znamená zlepšovat, rozvíjet, vylepšovat a zvyšovat úroveň čeho.

dobývat (kámen)

Dobývat kámen znamená těžit, získávat ho z horninového prostředí pro další zpracování.

pravidla chování

Pravidla chování jsou pravidla, která stanovují, co je a co není přijatelné v určité společenské situaci.

uhlazovat <co>

Uhlazovat znamená zjemňovat a zdokonalovat, například text, záměr či návrh.

kámen

Kámen je tvrdý, neporézní přírodní materiál, vyrobený z minerálů, který se vyskytuje v různých tvarů, barvách a velikostech.

tříbit (vkus)

Tříbit znamená zdokonalovat, očišťovat a utvářet něco tak, aby se zlepšila kvalita. V případě vkusu se jedná o výběr a učení se rozpoznávat a oceňovat to dobré.