Facebook

Zbabělý - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu zbabělý.

Význam: Zbabělý je člověk, který má strach a nechce čelit nebezpečí, či odpovídat za své jednání.

ustrašený

Ustrašený: Zděšený, plný strachu a úzkosti, znepokojený a vystrašený.

bojácný

Bojácný je to, kdo se bojí nebo je plachý; často se cítí nedostatečný a nemůže se zbavit strachu.

vylekaný

Strach, zděšení, úzkost - vylekaný vyjadřuje silnou emoci strachu a úzkosti.

vyděšený

Strach a úzkost; zděšení, panika, vystrašený, vyděšený.

nestatečný

Nestatečný je pojem označující nedostatečnou úroveň, schopnosti či dovednosti.

statečný

Statečný člověk je odvážný, silný a odhodlaný, aby čelil nebezpečí a postavil se proti strachu.

pokálený

Pokálený: označení pro věc nebo osobu, která byla potrestána či postižena za porušení určitého pravidla.

posraný

"Posraný" je slangové vyjádření, které označuje zničený, zdevastovaný nebo zkažený stav, situaci nebo věc.

pokakaný

Pokakaný je adjektivum, které se používá pro popis něčeho či někoho, kdo je pokrytý nebo pokrytý nečistotami nebo je nečistý.

bázlivý

Bázlivý: plachý, vystrašený, zbabělý, obávající se, úzkostlivý.

odvážný

Odvážný je to, kdo se nebojí vystoupit ze své komfortní zóny a projevuje odhodlání a odvahu k tomu, aby překonal své obavy.

Podobná synonyma

být bázlivý

Bázlivost označuje strach, nervozitu a úzkost; lidé, kteří jsou bázliví, jsou zdráhaví a plaší.

příliš odvážný

Příliš odvážný: přehnaně smělý, riskantní, až nezodpovědný.