Facebook

Ustrašený - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu ustrašený.

Význam: Ustrašený: Zděšený, plný strachu a úzkosti, znepokojený a vystrašený.

bojácný

Bojácný je to, kdo se bojí nebo je plachý; často se cítí nedostatečný a nemůže se zbavit strachu.

vylekaný

Strach, zděšení, úzkost - vylekaný vyjadřuje silnou emoci strachu a úzkosti.

vyděšený

Strach a úzkost; zděšení, panika, vystrašený, vyděšený.

zbabělý

Zbabělý je člověk, který má strach a nechce čelit nebezpečí, či odpovídat za své jednání.

nestatečný

Nestatečný je pojem označující nedostatečnou úroveň, schopnosti či dovednosti.

statečný

Statečný člověk je odvážný, silný a odhodlaný, aby čelil nebezpečí a postavil se proti strachu.

pokálený

Pokálený: označení pro věc nebo osobu, která byla potrestána či postižena za porušení určitého pravidla.

posraný

"Posraný" je slangové vyjádření, které označuje zničený, zdevastovaný nebo zkažený stav, situaci nebo věc.

pokakaný

Pokakaný je adjektivum, které se používá pro popis něčeho či někoho, kdo je pokrytý nebo pokrytý nečistotami nebo je nečistý.

postrašený

Postrašený se vztahuje k pocitu nebo stavu strachu a úzkosti. Označuje člověka, který je vystrašený, vyděšený nebo znepokojený.

polekaný

Polekaný je stav, kdy je člověk vystresovaný a vyděšený, často také zmatený a zaskočený.

poděšený

Zdrcený, skleslý, hluboce zklamaný; nešťastný, bezmocný, vyčerpaný.

bázlivý

Bázlivý výrazně projevuje strach ze zkoušení, boje, odmítnutí a jiných situací.

Podobná synonyma

být bázlivý

Bázlivost označuje strach, nervozitu a úzkost; lidé, kteří jsou bázliví, jsou zdráhaví a plaší.