Facebook

Statečný - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu statečný.

Význam: Statečný člověk je odvážný, silný a odhodlaný, aby čelil nebezpečí a postavil se proti strachu.

ustrašený

Ustrašený: Zděšený, plný strachu a úzkosti, znepokojený a vystrašený.

bojácný

Bojácný je to, kdo se bojí nebo je plachý; často se cítí nedostatečný a nemůže se zbavit strachu.

vylekaný

Strach, zděšení, úzkost - vylekaný vyjadřuje silnou emoci strachu a úzkosti.

vyděšený

Strach a úzkost; zděšení, panika, vystrašený, vyděšený.

zbabělý

Zbabělý je člověk, který má strach a nechce čelit nebezpečí, či odpovídat za své jednání.

nestatečný

Nestatečný je pojem označující nedostatečnou úroveň, schopnosti či dovednosti.

pokálený

Pokálený: označení pro věc nebo osobu, která byla potrestána či postižena za porušení určitého pravidla.

posraný

"Posraný" je slangové vyjádření, které označuje zničený, zdevastovaný nebo zkažený stav, situaci nebo věc.

pokakaný

Pokakaný je adjektivum, které se používá pro popis něčeho či někoho, kdo je pokrytý nebo pokrytý nečistotami nebo je nečistý.

nebojácný

Neodvážný, odvážný, odvážný, odvážný, odvážný, odvážný, odvážný, odvážný, odvážný, odvážný.

odvážný

Odvážný je ten, kdo jedná bez obav a bez ohledu na riziko. Je to člověk statečný, odhodlaný a odvážný.

udatný

Udatný je adjektivum, které označuje odvahu, statečnost a odhodlání.

smělý

Smělý je odvážný člověk, který se nebojí riskovat a zkoušet nové věci. Je statečný, nezalekne se a vystaví se nebezpečí.

srdnatý

Srdnatý je přívlastek, který označuje někoho, kdo je statečný, odvážný a odhodlaný vyřešit problém.

bázlivý

Bázlivý: plachý, bojácný, zdrženlivý; obvykle strachující se neúspěchu, neúspěchů a odmítnutí.

Podobná synonyma

příliš odvážný

Příliš odvážný: přehnaně smělý, riskantní, až nezodpovědný.

být bázlivý

Bázlivost označuje strach, nervozitu a úzkost; lidé, kteří jsou bázliví, jsou zdráhaví a plaší.