Facebook

Vylekaný - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu vylekaný.

Význam: Strach, zděšení, úzkost - vylekaný vyjadřuje silnou emoci strachu a úzkosti.

ustrašený

Ustrašený: Zděšený, plný strachu a úzkosti, znepokojený a vystrašený.

bojácný

Bojácný je to, kdo se bojí nebo je plachý; často se cítí nedostatečný a nemůže se zbavit strachu.

vyděšený

Strach a úzkost; zděšení, panika, vystrašený, vyděšený.

zbabělý

Zbabělý je člověk, který má strach a nechce čelit nebezpečí, či odpovídat za své jednání.

nestatečný

Nestatečný je pojem označující nedostatečnou úroveň, schopnosti či dovednosti.

statečný

Statečný člověk je odvážný, silný a odhodlaný, aby čelil nebezpečí a postavil se proti strachu.

pokálený

Pokálený: označení pro věc nebo osobu, která byla potrestána či postižena za porušení určitého pravidla.

posraný

"Posraný" je slangové vyjádření, které označuje zničený, zdevastovaný nebo zkažený stav, situaci nebo věc.

pokakaný

Pokakaný je adjektivum, které se používá pro popis něčeho či někoho, kdo je pokrytý nebo pokrytý nečistotami nebo je nečistý.

vystrašený

Vystrašený znamená strach, úzkost a hrůzu; stav znepokojení z něčeho, čeho se člověk bojí.

lekavý

Představující strach z neznáma, lekavý je pojem pro osobu, která se bojí nečekaných událostí.

bázlivý

Bázlivý znamená ostýchavý, zaleklý, plachý a zdrženlivý.

Podobná synonyma

být bázlivý

Bázlivost označuje strach, nervozitu a úzkost; lidé, kteří jsou bázliví, jsou zdráhaví a plaší.