Facebook

Bojácný - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu bojácný.

Význam: Bojácný je to, kdo se bojí nebo je plachý; často se cítí nedostatečný a nemůže se zbavit strachu.

bázlivý

Bázlivý = plachý, příliš zdrženlivý, zbabělý, bojácný; nedostatek statečnosti.

ustrašený

Ustrašený: Projevující strach, paniku nebo obavy.

zbabělý

Zbabělý je přídavné jméno, které označuje člověka, který se bojí a nechce čelit nebezpečí nebo odpovědnosti.

odvážný

Odvážný je ten, kdo je ochoten riskovat a jít do situací, které jsou obtížné a často nebezpečné.

statečný

Statečný je člověk, který je odvážný a odhodlaný čelit nebezpečí nebo obtížím.

ostýchavý

Plachý, nesmělý, stydlivý; vyjadřuje se příliš těžce nebo vůbec, vyhýbá se kontaktu s druhými.

plachý

Plachý je to, kdo je nesmělý, stydlivý a nedokáže se otevřeně projevovat.

zakřiknutý

Zakřiknutý znamená, že se někdo stydí nebo bojí mluvit a nedokáže říct to, co chce.

lekavý

Lekavý je přídavek označující věci, které jsou lehké, příjemné a vzrušující.

vylekaný

Strach, zděšení, úzkost - vylekaný vyjadřuje silnou emoci strachu a úzkosti.

vyděšený

Strach a úzkost; zděšení, panika, vystrašený, vyděšený.

nestatečný

Nestatečný je pojem označující nedostatečnou úroveň, schopnosti či dovednosti.

pokálený

Pokálený: označení pro věc nebo osobu, která byla potrestána či postižena za porušení určitého pravidla.

posraný

"Posraný" je slangové vyjádření, které označuje zničený, zdevastovaný nebo zkažený stav, situaci nebo věc.

pokakaný

Pokakaný je adjektivum, které se používá pro popis něčeho či někoho, kdo je pokrytý nebo pokrytý nečistotami nebo je nečistý.

Podobná synonyma

být bázlivý

Bázlivost označuje strach, nervozitu a úzkost; lidé, kteří jsou bázliví, jsou zdráhaví a plaší.

zakřiknutý (člověk)

Osoba zakřiknutá je ta, která se bojí sdělit svůj názor nebo svou myšlenku - ztrácí schopnost mluvit, je tichá.

příliš odvážný

Příliš odvážný: přehnaně smělý, riskantní, až nezodpovědný.