Facebook

Vyděšený - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu vyděšený.

Význam: Strach a úzkost; zděšení, panika, vystrašený, vyděšený.

ustrašený

Ustrašený: Zděšený, plný strachu a úzkosti, znepokojený a vystrašený.

bojácný

Bojácný je to, kdo se bojí nebo je plachý; často se cítí nedostatečný a nemůže se zbavit strachu.

vylekaný

Strach, zděšení, úzkost - vylekaný vyjadřuje silnou emoci strachu a úzkosti.

zbabělý

Zbabělý je člověk, který má strach a nechce čelit nebezpečí, či odpovídat za své jednání.

nestatečný

Nestatečný je pojem označující nedostatečnou úroveň, schopnosti či dovednosti.

statečný

Statečný člověk je odvážný, silný a odhodlaný, aby čelil nebezpečí a postavil se proti strachu.

pokálený

Pokálený: označení pro věc nebo osobu, která byla potrestána či postižena za porušení určitého pravidla.

posraný

"Posraný" je slangové vyjádření, které označuje zničený, zdevastovaný nebo zkažený stav, situaci nebo věc.

pokakaný

Pokakaný je adjektivum, které se používá pro popis něčeho či někoho, kdo je pokrytý nebo pokrytý nečistotami nebo je nečistý.

vystrašený

Vystrašený je stav, kdy se člověk bojí, je strachyplný a vyděšený.

polekaný

Vystrašený, zděšený, vyděšený; zmatený, zaskočený, zpanikařený.

zděšený

Zděšený = překvapený, vyděšený, ohromený, znechucený, šokovaný, šokován, ochromený.

poděšený

Poděšený znamená rozmrzelý, rozčarovaný, nešťastný, zničený, zklamaný.

Žádná další podobná synonyma k vyděšený jsme nenašli.